Održana 21. sjednica Općinskog vijeća

izvršeni u iznosu od 59,8 milijuna kuna.
Općinski prihodi najvećim dijelom ostvareni su od poreza, no zbog zakonskih izmjena nakon ukidanja područja od posebne državne skrbi, nešto su manji.
Višak proračunskih sredstava u iznosu od 4,5 milijuna kuna bit će iskorišten u tekućoj godini.
Vijeće je usvojilo i Godišnji provedbeni Plan unapređenja zaštite od požara Općine Konavle za 2016. godinu. Zamjenik načelnika Božo Lasić istaknuo je kako protupožarna zaštita na konavoskom području, zahvaljujući pripadnicima tamošnje Javne vatrogasne potrojbe i konavoskim DVD-ovima, poprilično dobro funkcionira.
– Kosi se, radi, prosijecaju se šume, ali problem su zapuštena privatna zemljišta nad kojima Općina nema ingerencije. I neki dan smo imali uspješnu intervenciju zahvaljujući našim vatrogascima i DVD-ovima. – rekao je Lasić.
Inače, Općina je u suradnji s Javnom vatrogasnom postrojbom utvrdila organizacijske i tehničke mjere za unaprjeđenje sustava zaštite od požara. Tako je Konavosko komunalno poduzeće Čilipi ispitalo vodovodne trase i tlak na postojećim priključcima, a sve sukladno odredbama Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara. Na nekim su područjima postavljene video kamere uz pomoć kojih se vrši nadzor, dok su na određenim kotama uspostavljena 24- satna vatrogasna dežurstva.
Općinsko vijeće Općine Konavle usvojilo je Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju javne ustanove u kutluri Muzeji i galerije Konavala. Usvojen je i Prijedlog Statuta Muzeja i galerija Konavala uz prethodnu suglasnost osnivača. Amandmani koje je na prijedlog Statuta predložio vijećnik Jozo Koprivica (HNS) nisu usvojeni.
– Mi se već nekoliko sedmica bavimo Muzejima i galerijama Konavala, što znači da je bilo problema, posebno u organizacijskom smislu. Svi ovdje želimo da Muzeji funkcioniraju bolje nego dosad i zato mi je cilj da temeljni akt ustanove bude što bolji.- rekao je Koprivica.
Ravnateljica Muzeja i galerija Konavala Antonija Rusković Radonić istkanula je kako je Statut u potpunosti usklađen sa zakonom.
-Voljela bih da u Statutu stoji i odredba prema kojoj bi ravnatelj trebao odstupiti onoga trenutka kad isrpci vizije i ideje, a ne da se tamo gnjoji do kraja radnog vijeka. Nismo tu radi sebe nego radi lokalne zajednice.- istaknula je Rusković Radonić.
Načelnik Općine Konavle Luka Korda ravnateljicu Rusković Radonić na početku njezina mandata na čelu Muzjea i galerija Konavala podržao je u nastojanjima da ustanova koja ima što pokazati postupno uvede promjene.
-Trebali smo puno prije raspravljati o Muzejima i galerijama Konavala i dijelom je tu i moja krivica jer da jesmo, danas bismo imali Muzeje kako Bog zapovijeda. Ja sam zato da se Statut koji je pred nama prihvati. Muzeje i galerija Konavala netko treba probuditi i još ćemo se mi na Vijeću njima baviti, a Antonija, kao nova ravnateljica, počinje od nule. Inače, moj prvi sukob s vodstvom Muzeja i galerija Konavala bio je kad sam im predlagao da preuzmu Samostan. Pustimo novu ravnateljicu neka radi svoj posao, ja u nju vjerujem. – rekao je Korda.
Podržao ju je i potpredsjednik Muzjeskog vijeća Mario Curić.
– Ja moram reći da je ovo povijesni dan za Muzeje i galerije Konavala jer su osnovani 1997. godine, a mi danas donosim Statut. Još smo 2006. pa potom 2013. dali suglasnost na Statut koji nikada nije proveden. Ovo je, što se tiče kulture u Konavlima, povijesni dan.- rekao je Curić.