Usvojena odluka o izradi izmjena i dopuna UPU Cavtat sa Zvekovicom

Netom usvojenim izmjenama i dopunama prostor u zoni bivšeg odmarališta i hotela Makedonija prenamijenjen je u turističku namjenu. Njima je omogućeno i uređenje plaže s objektom ispred vile Banac za koju je predviđeno raspisivanje arhitektonsko-urbanističkog natječaja u sklopu “Rive Cavtat”.

Naime, na mjestu nekadašnjeg hotela Makedonija predviđena je gradnja novog hotelskog kompleksa kategorije više od pet zvjezdica, za što je izdana građevinska dozvola na osnovu tada važećih prostorno-planskih dokumenata prema kojima je ta zona naznačena kao zona mješovite namjene.

Ta je odredba predstavljala ograničenje za daljnje investiranje i razvoj zone koja je izmjenama i dopunama UPU-a Cavtat sa Zvekovicom prenamijenjena u zonu isključive turističke namjene. Za obuhvat Rive u Cavtatu, prema važećem UPU predviđeno je raspisivanje urbanističko-arhitektonskog natječaja koji obuhvaća i uređenu plažu ispred vile Banac.

U tijeku je izrada projektne dokumentacije za njezino potpuno opremanje i uređenje, a koja se dijelom financira iz fondova EU. Inače, za uređene plaže i pripadajuće sadržaje na području Cavtata već su propisani uvjeti u važećem UPU-u. No, ti se uvjeti moraju korigirati zbog posebnih propisa Republike Hrvatske kao i konzervatorskih smjernica, posebice kod planiranja plažnih objekata.