POPIS poslovnih prostora koji su predmet neposredne prodaje u 2016. godini

Općinsko vijeće                                                                     

                                                                                                                                            
372-01/16-01/1                                  

2117/02-03/2-16-1                                               

27. lipnja 2016.g.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj: 6/14 – pročišćeni tekst i 4/16), i članka 40. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Službeni glasnik Općine Konavle broj 3/12), Općinsko vijeće Općine Konavle na svojoj 22. sjednici održanoj dana 27. lipnja 2016.godine utvrdilo je

POPIS
poslovnih prostora koji su predmet neposredne prodaje u 2016. godini

I.

r.b.

ADRESA

OPIS POSLOVNOG PROSTORA

POVRŠINA

ZAKUPNIK

Tržišna cijena (kn)

1.

Cavtat, Ključice

Ugostiteljski objekt – plažni restoran, č. zgr. 634 i dio   č.zem. 33 i 34 K.O. Cavtat

224,00 m2

Marijana Bošković

244.864,00

II.

Zahtjev za kupnju poslovnog prostora dosadašnji zakupnik podnosi općinskom načelniku Općine Konavle u roku 90 dana od javne objave popisa poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje, poštom ili neposredno putem protokola Općine Konavle, Cavtat, Trumbićev put 25.

III.

Tržišnu vrijednost poslovnog prostora utvrdio je stalni sudski vještak za graditeljstvo Miho Korda dipl. ing. građ., ur. broj procjene:11/16.

IV.

Poslovni prostor se ne može prodati pravnoj ili fizičkoj osobi koja ima nepodmirene obveze prema Općini Konavle.

Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                          Ivo Simović