Izbori_MO_2016_biracka_mjesta


IZBORNO POVJERENSTVO  OPĆINE KONAVLE

Na temelju članka 26. stavka 2. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora Općine Konavle  (Službeni glasnik Općine Konavle broj 3/2015) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Konavle donosi:

R J E Š E N J E
ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA  
NA PODRUČJU OPĆINE KONAVLE

Na području Općine Konavle određuju se sljedeća izborna mjesta

1. Biračko mjesto broj  

1. CAVTAT

DOM KULTURE, CAVTAT BB

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u CAVTAT: BOGIŠIĆEVA, BOGIŠIĆEVA TIHA, BUKOVČEVA, EPIDAURUSA, FRANKOPANSKA, GUNDULIĆEVA, IZNAD TIHE, KLAIĆEVA, KNEZA DOMAGOJA, KONAVOSKA, KVATERNIKOVA, OBALA DR. ANTE STARČEVIĆA, PLOSNI RAT, PREČICA, PRERADOVIĆEVA, PRIJEKO, PUT BRIJEGA, PUT TIHE, SUPILOVA, SVETOG NIKOLE, ŠETALIŠTE RAT, ŠTROSMAJEROVA, TINA PATIJERE, TORANJ, TRUMBIĆEV PUT, VULIČEVIĆEVA, ZIDINE, ZORINA, ZRINSKIH

2. Biračko mjesto broj

2. CAVTAT

OSNOVNA ŠKOLA CAVTAT, CAVTAT BB

na kojem će glasovati biraĉi s prebivalištem u CAVTAT: ANTUNA MIHANOVIĆA, BRANKA KOVAČEVIĆA, BRUNA BUŠIĆA, DR. VLADKA MAČEKA, ĐURA BASARIČEKA, FRANA LAUREANA, JOSIPA KOSORA, JURJA DALMATINCA, JURJA KLOVIĆA, LJUDEVITA GAJA, MEĆAJAC, NIKA PUŠIĆA, PAVLA RADIĆA, PUT OD CAVTATA, S.S.KRANJČEVIĆA, STJEPANA RADIĆA, VLAHA PALJETKA

3. Biračko mjesto broj

3. CAVTAT,  HOTELI CAVTAT D.D., HOTEL EPIDAURUS

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u CAVTAT: BALETINOVA, BASTIJANOVA, GORNJI OBOD I, GORNJI OBOD II, OD EPIDAURUSA, OD TRAFOA, PAVLOVIĆEVA, POLUGANJE, PUT OD OBODA, SVETE ANE, ŠETALIŠTE ŽAL

4. Biračko mjesto broj

4. ZVEKOVICA

OMLADINSKI DOM NA ZVEKOVICI, ZVEKOVICA BB

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u ZVEKOVICA: MOKRI DO, ODVOJAK I, ODVOJAK II, ODVOJAK III, ODVOJAK IV, ODVOJAK V, ODVOJAK VI, ODVOJAK VII, ODVOJAK VIII, POD HUMAC, PUT PRIDVORJA, PUT USKOPLJA, UZ STARI PUT 2

5. Biračko mjesto broj

5. ČILIPI OSNOVNA ŠKOLA “ČILIPI”, ČILIPI BB

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u ČILIPI: BEROJE, BISTROĆE, ČILIPI, MASJEŠI, MIOČIĆI, RUSIĆI

6. Biračko mjesto broj

6. DUBA KONAVOSKADOM MLADEŽI DUBA KONAVOSKA, DUBA KONAVOSKA BB

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u DUBA KONAVOSKA: DUBA KONAVOSKA

7. Biračko mjesto broj

7. DUBRAVKA DOM “BUTKOVINA” DUBRAVKA, DUBRAVKA BB

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u DUBRAVKA: BUTKOVINA, DUBRAVKA, GORNJA DUBRAVKA, PIĈETE, DUNAVE: DUNAVE KRAJNJE, STUPOVLJA, ŠARIJEVIĆI, TORAC

8. Biračko mjesto broj

8. GABRILE OŠ “GABRILE”, GABRILE BB

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u GABRILI: GABRILI

9. Biračko mjesto broj

9. GRUDA OSNOVNA ŠKOLA “GRUDA”, GRUDA BB

 na kojem će glasovati birači s prebivalištem u GRUDA: BAČEV DO, GRUDA, TUŠIĆI, ZASTOLJE: BARE, CRNJEGOVINA, DOBRUŠA, PODBRAJKOVIĆI, ZASTOLJE

10. Biračko mjesto broj

10. KOMAJI DOM KULTURE “KOMAJI”, KOMAJI BB

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u KOMAJI: DONJE SELO, DUBRAVE, GORNJE SELO, GRUŠIĆI, KOTARI, TEPIN DO, VIGNJE, VLAHOTINE

11. Biračko mjesto broj

11. KUNA KONAVOSKA OSNOVNA ŠKOLA “KUNA KONAVOSKA”, KUNA KONAVOSKA BB

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u KUNA KONAVOSKA: KUNA KONAVOSKA

12. Biračko mjesto broj

12. LJUTA PROSTORIJE NK “JADRAN” LJUTA, LJUTA BB

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u LJUTA: DONJA LJUTA, GORNJA LJUTA, VRELO, VRELO – NJIRIĆI 3

13. Biračko mjesto broj

13. MIHANIĆI DOM KULTURE “MIHANIĆI”, MIHANIĆI BB

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u MIHANIĆI: KRALJEVA, MIHANIĆI, MOLJEVINE, NOSANOVIĆI

14. Biračko mjesto broj

14. MIHANIĆI DOM KULTURE “MIHANIĆI”, MIHANIĆI BB

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u DRVENIK: DRVENIK, PRIHODNJA

 15. Biraĉko mjesto broj

15. MIKULIĆI MJESNI ODBOR “MIKULIĆI”, MIKULIĆI BB

na kojem će glasovati biraĉi s prebivalištem u MIKULIĆI: MIKULIĆI

16. Biračko mjesto broj

16. MOČIĆI OSNOVNA ŠKOLA “MOČIĆI”, MOČIĆI BB

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u MOČIĆI: DOBROTA, MOČIĆI

17. Biračko mjesto broj

17. MOLUNAT OSNOVNA ŠKOLA “MOLUNAT”, MOLUNAT BB

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u MOLUNAT: MOLUNAT  i u ĐURINIĆI: DONJI ĐURINIĆI, GORNJI ĐURINIĆI, VIŠNJIĆI

18. Biračko mjesto broj

18. PLOČICE ZGRADA BIVŠE ČITAONICE “PLOČICE”, PLOČICE BB

 na kojem će glasovati birači s prebivalištem u PLOĈICE: PLOĈICE

19. Biračko mjesto broj

19. POLJICE OSNOVNA ŠKOLA “POLJICE”, POLJICE BB

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u POLJICE: POLJICE

20. Biračko mjesto broj

20. POPOVIĆI OSNOVNA ŠKOLA “POPOVIĆI”, POPOVIĆI BB

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u POPOVIĆI: KOKOTI, POLJE, POPOVIĆI, TEPIN DO 4

 21. Biračko mjesto broj

21. PRIDVORJE OMLADINSKI DOM “PRIDVORJE”, PRIDVORJE BB

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u PRIDVORJE: DRAGAVINE, NATRICE, OPRASI DONJI, OPRASI GORNJI, PODVOR, RUDEŽ

22. Biračko mjesto broj

22. LOVORNO OSNOVNA ŠKOLA “LOVORNO”, LOVORNO BB

na kojem će glasovati biraĉi s prebivalištem u LOVORNO: LOVORNO, LOVORNO POLJE

23. Biračko mjesto broj

23. RADOVČIĆI OSNOVNA ŠKOLA “RADOVČIĆI”, RADOVČIĆI BB

 na kojem će glasovati birači s prebivalištem u RADOVĈIĆI: DONJE SELO, GORNJE SELO, VINOGRADCI

24. Biračko mjesto broj

24. STRAVČA OSNOVNA ŠKOLA “STRAVČA”, STRAVČA BB

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u STRAVČA: JAGNJILO, NJIVICE, SELIŠTE, STRAVČA

25. Biračko mjesto broj

25. BROTNICE OSNOVNA ŠKOLA “BROTNICE”, BROTNICE BB

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u BROTNICE: BROTNICE, SEOCE, JASENICE: JASENICE, VELJI DO, ŠILJEŠKI: ŠILJEŠKI

26. Biračko mjesto broj

26. USKOPLJE BOĆARSKI DOM “USKOPLJE” – USKOPLJE, USKOPLJE BB

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u USKOPLJE: BIJELIĆI, MILJANIĆI, ODVOJAK VII,   ODVOJAK VIII, RAJČEVIĆI

27. Biračko mjesto broj

27. VITALJINA OSNOVNA ŠKOLA “VITALJINA”, VITALJINA BB

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u VITALJINA: BEZBOGE, DONJI KRAJ, GORNJI KRAJ, MISLETIĆI, MITROVIĆI

28. Biračko mjesto broj

28. VODOVAĐA OSNOVNA ŠKOLA “VODOVAĐA”, VODOVAĐA BB

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u PALJE BRDO: GUNJINE, KARASOVIĆI, PALJE BRDO, VODOVAĐA: BANI, DONJE VATAJE, GORNJE VATAJE, VODOVAĐA

CAVTAT, 02.  KOLOVOZA 2016.

Vlaho Bošković, v.r.

predsjednik izbornog povjerenstva