Rješenje o imenovanju biračkih odbora 2016.

1. LUCIJA LJUBIĆ, za zamjenika predsjednika

II Imenovani birački odbor izravno provodi glasovanje birača na biračkom mjestu na izborima za članove vijeća mjesnog odbora, te osigurava pravilnost i tajnost glasovanja.

U Cavtatu, 17. kolovoza 2016.

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE KONAVLE

Na temelju članka 25. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora Općine Konavle ( Službeni glasnik Općine Konavle broj 3/15 ) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Konavle donosi

R J E Š E N J E

o imenovanju biračkih odbora

I U birački odbor za biračko mjesto broj 1. CAVTAT – DOM KULTURE imenuju se :

1. IVAN KUŠELJ, za predsjednika
2. LARI BRAIČEVIĆ, za člana
3. METODIJE JANKULESKI, za člana

4. LUCIJA ĐURKOVIĆ, za zamjenika predsjednika
5. MARIN CURIĆ, za zamjenika člana
6. VEDRAN VRENKO, za zamjenika člana

II Imenovani birački odbor izravno provodi glasovanje birača na biračkom mjestu na izborima za članove vijeća mjesnog odbora, te osigurava pravilnost i tajnost glasovanja.

U Cavtatu, 17. kolovoza 2016. g.

Predsjednik
Izbornog povjerenstva:

Vlaho Bošković v.r.

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE KONAVLE

Na temelju članka 25. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora Općine Konavle ( Službeni glasnik Općine Konavle broj 3/15 ) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Konavle donosi

R J E Š E N J E

o imenovanju biračkih odbora

I U birački odbor za biračko mjesto broj 2. CAVTAT- OSNOVNA ŠKOLA imenuju se:

4. LUCIJA KUSALIĆ, za predsjednika
5. ANDRIANA LISTAR, za člana
6. MIHAJLO JURIŠIĆ, za člana

4. JELE PRKOČA, za zamjenika predsjednika
5. MATO LUČIĆ , za zamjenika člana
6. ANTONIO BAGOJE , za zamjenika člana

II Imenovani birački odbor izravno provodi glasovanje birača na biračkom mjestu na izborima za članove vijeća mjesnog odbora, te osigurava pravilnost i tajnost glasovanja.

U Cavtatu, 17. kolovoza 2016. g.

Predsjednik
Izbornog povjerenstva:

Vlaho Bošković v.r.

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE KONAVLE

Na temelju članka 25. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora Općine Konavle ( Službeni glasnik Općine Konavle broj 3/15 ) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Konavle donosi

R J E Š E N J E

o imenovanju biračkih odbora

I U birački odbor za biračko mjesto broj 3. OBOD- HOTEL EPIDAURUS imenuju se :

1. HRVOJE ILIČIĆ, za predsjednika
2. JELENA TONKOVIĆ, za člana
3. ANTUN GULJELMOVIĆ, za člana
4. ANDRIJA ČAGALJ-PROKURICA, za zamjenika predsjednika

II Imenovani birački odbor izravno provodi glasovanje birača na biračkom mjestu na izborima za članove vijeća mjesnog odbora, te osigurava pravilnost i tajnost glasovanja.

U Cavtatu, 17. kolovoza 2016. g.

Predsjednik
Izbornog povjerenstva:

Vlaho Bošković

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE KONAVLE

Na temelju članka 25. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora Općine Konavle ( Službeni glasnik Općine Konavle broj 3/15 ) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Konavle donosi

R J E Š E N J E

o imenovanju biračkih odbora

I U birački odbor za biračko mjesto broj 4. ZVEKOVICA imenuju se :

1. ZDRAVKO BUTIGAN, za predsjednika
2. ANA VERAMENTA, za člana
3. MARA BRAILO, za člana

4. MATO RODIĆ, za zamjenika predsjednika
5. DANKO RAGUŽ, za zamjenika člana
6. KARMEN KOPRIVICA, za zamjenika člana

II Imenovani birački odbor izravno provodi glasovanje birača na biračkom mjestu na izborima za članove vijeća mjesnog odbora, te osigurava pravilnost i tajnost glasovanja.

U Cavtatu, 17. kolovoza 2016. g.

Predsjednik
Izbornog povjerenstva:

Vlaho Bošković

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE KONAVLE

Na temelju članka 25. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora Općine Konavle ( Službeni glasnik Općine Konavle broj 3/15) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Konavle donosi

R J E Š E N J E

o imenovanju biračkih odbora

I U birački odbor za biračko mjesto broj 5. ČILIPI imenuju se :

1. VLAHO LUČIĆ, za predsjednika
2. MIA ZORIĆ, za člana
3. ANITA BAKIĆ, za člana
4. LUCE REŠETAR, za zamjenika predsjednika

II Imenovani birački odbor izravno provodi glasovanje birača na biračkom mjestu na izborima za članove vijeća mjesnog odbora, te osigurava pravilnost i tajnost glasovanja.

U Cavtatu, 17. kolovoza 2016. g.

Predsjednik
Izbornog povjerenstva:

Vlaho Bošković

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE KONAVLE

Na temelju članka 25. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora Općine Konavle ( Službeni glasnik Općine Konavle broj 3/15 ) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Konavle donosi

R J E Š E N J E

o imenovanju biračkih odbora

I U birački odbor za biračko mjesto broj 6. DUBA KONAVOSKA imenuju se :

1. PAVE JOZOVIĆ, za predsjednika
2. PERO BRAILO, za člana
3. GRGUR GRGUREVIĆ, za člana

II Imenovani birački odbor izravno provodi glasovanje birača na biračkom mjestu na izborima za članove vijeća mjesnog odbora, te osigurava pravilnost i tajnost glasovanja.

U Cavtatu, 17. kolovoza 2016. g.

Predsjednik
Izbornog povjerenstva:

Vlaho Bošković

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE KONAVLE

Na temelju članka 25. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora Općine Konavle ( Službeni glasnik Općine Konavle broj 3/15) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Konavle donosi

R J E Š E N J E

o imenovanju biračkih odbora

I U birački odbor za biračko mjesto broj 7. DUBRAVKA imenuju se :

1. ĐURĐICA DJURIĆ, za predsjednika
2. LUKA KRALJ, za člana
3. IVONA PERAK, za člana

4. MIHO PUŠIĆ, za zamjenika predsjednika

II Imenovani birački odbor izravno provodi glasovanje birača na biračkom mjestu na izborima za članove vijeća mjesnog odbora, te osigurava pravilnost i tajnost glasovanja.

U Cavtatu, 17. kolovoza 2016 g.

Predsjednik
Izbornog povjerenstva:

Vlaho Bošković

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE KONAVLE

Na temelju članka 25. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora Općine Konavle ( Službeni glasnik Općine Konavle broj 3/15 ) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Konavle donosi

R J E Š E N J E

o imenovanju biračkih odbora

I U birački odbor za biračko mjesto broj 8. GABRILI imenuju se :

1. JELE VLAHUTIN, za predsjednika
2. ANTONIO KARAČIĆ, za člana
3. PERO RADELJ, za člana
4. DUBRAVKA KIPRE, za zamjenika predsjednika

II Imenovani birački odbor izravno provodi glasovanje birača na biračkom mjestu na izborima za članove vijeća mjesnog odbora, te osigurava pravilnost i tajnost glasovanja.

U Cavtatu, 17. kolovoza 2016. g.

Predsjednik
Izbornog povjerenstva:

Vlaho Bošković

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE KONAVLE

Na temelju članka 25. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora Općine Konavle ( Službeni glasnik Općine Konavle broj 3/15 ) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Konavle donosi

R J E Š E N J E

o imenovanju biračkih odbora

I U birački odbor za biračko mjesto broj 9. GRUDA imenuju se :

1. KATARINA DERANJA, za predsjednika
2. JURAJ MAGUD, za člana
3. ALEN JAPLAK, za člana

4. ANA PALI, za zamjenika predsjednika
5. MARINA PALI, za zamjenika člana
6. BARBARA ASTIĆ , za zamjenika člana

II Imenovani birački odbor izravno provodi glasovanje birača na biračkom mjestu na izborima za članove vijeća mjesnog odbora, te osigurava pravilnost i tajnost glasovanja.

U Cavtatu, 17. kolovoza 2016. g.

Predsjednik
Izbornog povjerenstva:

Vlaho Bošković

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE KONAVLE

Na temelju članka 25. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora Općine Konavle ( Službeni glasnik Općine Konavle broj 3/15) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Konavle donosi

R J E Š E N J E

o imenovanju biračkih odbora

I U birački odbor za biračko mjesto broj 10. KOMAJI imenuju se :

1. NIKOLINA KRESIĆ, za predsjednika
2. NIKOLETA KUKULJICA, za člana
3. NIKO BAULE, za člana
4. ANTUN BAULE, za zamjenika predsjednika

II Imenovani birački odbor izravno provodi glasovanje birača na biračkom mjestu na izborima za članove vijeća mjesnog odbora, te osigurava pravilnost i tajnost glasovanja.

U Cavtatu, 17. kolovoza 2016. g.

Predsjednik
Izbornog povjerenstva:

Vlaho Bošković

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE KONAVLE

Na temelju članka 25. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora Općine Konavle ( Službeni glasnik Općine Konavle broj 3/15 ) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Konavle donosi

R J E Š E N J E

o imenovanju biračkih odbora

I U birački odbor za biračko mjesto broj 11. KUNA KONAVOSKA imenuju se :

1. BALDO VALJALO, za predsjednika
2. ĐURO ČAGALJ, za člana
3. LUCKA BURĐELEZ, za člana

II Imenovani birački odbor izravno provodi glasovanje birača na biračkom mjestu na izborima za članove vijeća mjesnog odbora, te osigurava pravilnost i tajnost glasovanja.

U Cavtatu, 17. kolovoza 2016. g.

Predsjednik
Izbornog povjerenstva:

Vlaho Bošković

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE KONAVLE

Na temelju članka 25. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora Općine Konavle ( Službeni glasnik Općine Konavle broj 3/15 ) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Konavle donosi

R J E Š E N J E

o imenovanju biračkih odbora

I U birački odbor za biračko mjesto broj 12. LJUTA imenuju se :

1. MAJA NJIRIĆ, za predsjednika
2. NIKOLA VUČICA, za člana
3. ĐURO NJIRIĆ, za člana

4. KATE SKANCE, za zamjenika predsjednika
5. LUCIJANA ARKULIN, za zamjenika člana
6. IVANA NJIRIĆ, za zamjenika člana

II Imenovani birački odbor izravno provodi glasovanje birača na biračkom mjestu na izborima za članove vijeća mjesnog odbora, te osigurava pravilnost i tajnost glasovanja.

U Cavtatu, 17. kolovoza 2016. g.

Predsjednik
Izbornog povjerenstva:

Vlaho Bošković

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE KONAVLE

Na temelju članka 25. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora Općine Konavle ( Službeni glasnik Općine Konavle broj 3/15 ) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Konavle donosi

R J E Š E N J E

o imenovanju biračkih odbora

I U birački odbor za biračko mjesto broj 13. MIHANIĆI imenuju se :

1. JELE ĐUKAN, za predsjednika
2. MATIJA KUKULJICA, za člana
3. PAULA LETUNIĆ, za člana

II Imenovani birački odbor izravno provodi glasovanje birača na biračkom mjestu na izborima za članove vijeća mjesnog odbora, te osigurava pravilnost i tajnost glasovanja.

U Cavtatu, 17. kolovoza 2016. g.

Predsjednik
Izbornog povjerenstva:

Vlaho Bošković

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE KONAVLE

Na temelju članka 14. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora Općine Konavle ( Službeni glasnik Općine Konavle broj 1/03 ) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Konavle donosi

R J E Š E N J E

o imenovanju biračkih odbora

I U birački odbor za biračko mjesto broj 15. MIKULIĆI imenuju se :

1. ANTUN MIMICA, za predsjednika
2. MARKO PUŠAK, za člana
3. PAULA SRGOTA, za člana

II Imenovani birački odbor izravno provodi glasovanje birača na biračkom mjestu na izborima za članove vijeća mjesnog odbora, te osigurava pravilnost i tajnost glasovanja.

U Cavtatu, 17. kolovoza 2016. g.

Predsjednik
Izbornog povjerenstva:

Vlaho Bošković

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE KONAVLE

Na temelju članka 25. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora Općine Konavle ( Službeni glasnik Općine Konavle broj 3/15 ) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Konavle donosi

R J E Š E N J E

o imenovanju biračkih odbora

I U birački odbor za biračko mjesto broj 16. MOČIĆI imenuju se :

1. MARIA BRAILO, za predsjednika
2. PAULA BETE, za člana
3. IVANA ĐUROVIĆ, član
4. DRAŽENKA BETE, za zamjenika predsjednika

II Imenovani birački odbor izravno provodi glasovanje birača na biračkom mjestu na izborima za članove vijeća mjesnog odbora, te osigurava pravilnost i tajnost glasovanja.

U Cavtatu, 17. kolovoza 2016. g.

Predsjednik
Izbornog povjerenstva:

Vlaho Bošković

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE KONAVLE

Na temelju članka 25. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora Općine Konavle ( Službeni glasnik Općine Konavle broj 3/15 ) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Konavle donosi

R J E Š E N J E

o imenovanju biračkih odbora

I U birački odbor za biračko mjesto broj 17. MOLUNAT imenuju se :

1. LUKA BEĆIR, za predsjednika
2. MARKO RADIN, za člana
3. LUCE ĐUKAN, za člana
4. ZORANKA RAŠICA, za zamjenika predsjednika

II Imenovani birački odbor izravno provodi glasovanje birača na biračkom mjestu na izborima za članove vijeća mjesnog odbora, te osigurava pravilnost i tajnost glasovanja.

U Cavtatu, 17. kolovoza 2016. g.

Predsjednik
Izbornog povjerenstva:

Vlaho Bošković

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE KONAVLE

Na temelju članka 25. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora Općine Konavle ( Službeni glasnik Općine Konavle broj 3/15 ) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Konavle donosi

R J E Š E N J E

o imenovanju biračkih odbora

I U birački odbor za biračko mjesto broj 18. PLOČICE imenuju se :

1. KATARINA BEĆIR, za predsjednika
2. ANKA BEĆIR, za člana
3. IVANA BEĆIR, za člana

II Imenovani birački odbor izravno provodi glasovanje birača na biračkom mjestu na izborima za članove vijeća mjesnog odbora, te osigurava pravilnost i tajnost glasovanja.

U Cavtatu, 17. kolovoza 2016. g.

Predsjednik
Izbornog povjerenstva:

Vlaho Bošković

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE KONAVLE

Na temelju članka 25. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora Općine Konavle ( Službeni glasnik Općine Konavle broj 3/15 ) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Konavle donosi

R J E Š E N J E

o imenovanju biračkih odbora

I U birački odbor za biračko mjesto broj 19. POLJICE imenuju se :

1. JELICA PALJETAK, za predsjednika
2. LUCIJA ZGLAV, za člana
3. LUKA KLIČAN, za člana

II Imenovani birački odbor izravno provodi glasovanje birača na biračkom mjestu na izborima za članove vijeća mjesnog odbora, te osigurava pravilnost i tajnost glasovanja.

U Cavtatu, 17. kolovoza 2016. g.

Predsjednik
Izbornog povjerenstva:

Vlaho Bošković

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE KONAVLE

Na temelju članka 25. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora Općine Konavle ( Službeni glasnik Općine Konavle broj 3/15 ) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Konavle donosi

R J E Š E N J E

o imenovanju biračkih odbora

I U birački odbor za biračko mjesto broj 20. POPOVIĆI imenuju se :

1. ANA STANOŠ, za predsjednika
2. NIKŠA KLAIĆ, za člana
3. TENA ERCEG, za člana

4. ANA BUŠKOVIĆ, za zamjenika predsjednika
5. IVUŠA STANOŠ, za zamjenika člana
6. ANTONIJA KOJAN, za zamjenika člana

II Imenovani birački odbor izravno provodi glasovanje birača na biračkom mjestu na izborima za članove vijeća mjesnog odbora, te osigurava pravilnost i tajnost glasovanja.

U Cavtatu, 17. kolovoza 2016. g.

Predsjednik
Izbornog povjerenstva:

Vlaho Bošković

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE KONAVLE

Na temelju članka 14. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora Općine Konavle ( Službeni glasnik Općine Konavle broj 1/03 ) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Konavle donosi

R J E Š E N J E

o imenovanju biračkih odbora

I U birački odbor za biračko mjesto broj 21. PRIDVORJE imenuju se :

1. PERICA VESELIĆ, za predsjednik
2. MARIJA ŽAGAR, za člana
3. NEDA DRAGIĆ, za člana
4. PAOLO ĐURIĆ, za zamjenika predsjednika

II Imenovani birački odbor izravno provodi glasovanje birača na biračkom mjestu na izborima za članove vijeća mjesnog odbora, te osigurava pravilnost i tajnost glasovanja.

U Cavtatu, 17. kolovoza 2016. g.

Predsjednik
Izbornog povjerenstva:

Vlaho Bošković

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE KONAVLE

Na temelju članka 14. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora Općine Konavle ( Službeni glasnik Općine Konavle broj 1/03 ) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Konavle donosi

R J E Š E N J E

o imenovanju biračkih odbora

I U birački odbor za biračko mjesto broj 22. LOVORNO imenuju se :

1 JELENA VUKIĆ, za predsjednik
2. PAVO RAČIĆ, za člana
3. PERO DOLJANIN BURJAN , za člana
4. KATE VODOPIĆ, za zamjenika predsjednika

II Imenovani birački odbor izravno provodi glasovanje birača na biračkom mjestu na izborima za članove vijeća mjesnog odbora, te osigurava pravilnost i tajnost glasovanja.

U Cavtatu, 17. kolovoza 2016. g.

Predsjednik
Izbornog povjerenstva:

Vlaho Bošković

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE KONAVLE

Na temelju članka 25. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora Općine Konavle ( Službeni glasnik Općine Konavle broj 3/15 ) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Konavle donosi

R J E Š E N J E

o imenovanju biračkih odbora

I U birački odbor za biračko mjesto broj 23. RADOVČIĆI imenuju se :

2. ENA BENDIŠ , za predsjednika
3. ANA RILOVIĆ, za člana
4. DUBRAVKA RILOVIĆ, za člana
Predsjednik
Izbornog povjerenstva:

Vlaho Bošković

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE KONAVLE

Na temelju članka 25. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora Općine Konavle ( Službeni glasnik Općine Konavle broj 3/15 ) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Konavle donosi

R J E Š E N J E

o imenovanju biračkih odbora

I U birački odbor za biračko mjesto broj 24. STRAVČA imenuju se :

1. NIKOLINA OREPIĆ , za predsjednika
2. PASKO ĆEOVIĆ, za člana
3. VIDO OREPIĆ, za člana

II Imenovani birački odbor izravno provodi glasovanje birača na biračkom mjestu na izborima za članove vijeća mjesnog odbora, te osigurava pravilnost i tajnost glasovanja.

U Cavtatu, 17. kolovoza 2016 g.

Predsjednik
Izbornog povjerenstva:

Vlaho Bošković

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE KONAVLE

Na temelju članka 25. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora Općine Konavle ( Službeni glasnik Općine Konavle broj 3/15 ) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Konavle donosi

R J E Š E N J E

o imenovanju biračkih odbora

I U birački odbor za biračko mjesto broj 25. BROTNICE-ŠILJEŠKI-JASENICE imenuju se :

1. NIKOLA ĐURKOVIĆ, za predsjednika
2. JELE MIŠIĆ, za člana
3. LUKO BEGO, za člana

II Imenovani birački odbor izravno provodi glasovanje birača na biračkom mjestu na izborima za članove vijeća mjesnog odbora, te osigurava pravilnost i tajnost glasovanja.

U Cavtatu, 17. kolovoza 2016. g.

Predsjednik
Izbornog povjerenstva:

Vlaho Bošković

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE KONAVLE

Na temelju članka 25. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora Općine Konavle ( Službeni glasnik Općine Konavle broj 3/15) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Konavle donosi

R J E Š E N J E

o imenovanju biračkih odbora

I U birački odbor za biračko mjesto broj 26. USKOPLJE imenuju se :

1. MARINKO ĆUK, za predsjednika
2. BORIS RAJČEVIĆ, za člana
3. JELENA RAJČEVIĆ, za člana

II Imenovani birački odbor izravno provodi glasovanje birača na biračkom mjestu na izborima za članove vijeća mjesnog odbora, te osigurava pravilnost i tajnost glasovanja.

U Cavtatu, 17. kolovoza 2016.

Predsjednik
Izbornog povjerenstva:

Vlaho Bošković

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE KONAVLE

Na temelju članka 14. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora Općine Konavle ( Službeni glasnik Općine Konavle broj 1/03 ) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Konavle donosi

R J E Š E N J E

o imenovanju biračkih odbora

I U birački odbor za biračko mjesto broj 27. VITALJINA imenuju se :

1. JELENA ŽUPANOVIĆ, za predsjednika
2. MARIJA ĐANGRADOVIĆ, za člana
3. MARICA MLADOŠEVIĆ, za člana
4. ANDRIJANA MLADOŠEVIĆ, za zamjenika predsjednika

II Imenovani birački odbor izravno provodi glasovanje birača na biračkom mjestu na izborima za članove vijeća mjesnog odbora, te osigurava pravilnost i tajnost glasovanja.

U Cavtatu, 17. kolovoza 2016. g.

Predsjednik
Izbornog povjerenstva:

Vlaho Bošković

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE KONAVLE

Na temelju članka 25. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora Općine Konavle ( Službeni glasnik Općine Konavle broj 3/15 ) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Konavle donosi

R J E Š E N J E

o imenovanju biračkih odbora

I U birački odbor za biračko mjesto broj 28. VODOVAĐA imenuju se :

1. NINE ŠVAGO, za predsjednika
2. NIKŠA GLEĐ, za člana
3. MARKO TRTOMAN, za člana
4. JELENA ČUPIĆ, za zamjenika predsjednika

II Imenovani birački odbor izravno provodi glasovanje birača na biračkom mjestu na izborima za članove vijeća mjesnog odbora, te osigurava pravilnost i tajnost glasovanja.

U Cavtatu 17. kolovoza 2016. g.

Predsjednik
Izbornog povjerenstva:

Vlaho Bošković