Ministarstvo kulture financirat će dokumentaciju za Svetu Barbaru i zaštititi lokalitete sa stećcima

.
„Povod našeg dolaska je obilazak ove nekropole koja je pod zaštitom UNESCO-a u sklopu trojne kandidature Republike Hrvatske, BiH i Crne Gore. Ministarstvo kulture je stalo iza ovog projekta i financirat će projektnu dokumentaciju kako bi cijeli prostor dobio primjerenu zaštitu. Ono što je posebice važno, sve to radimo u suradnji s našim stratešim partnerom Društvom prijatelja dubrovačke starine, kojima se želim zahvaliti za sve što čine za hrvatsku kulturu kao predani zaštitnici baštine u Dubrovniku i na području cijele Dubrovačko-neretvanske županije”, rekao je Hasanbegović te dodao kako će Sveta Barbara biti „podloga” za zaštitu svih lokaliteta sa stećcima.
„Ovo će biti jedan cjelovit program, a ovaj lokalitet će mu biti podloga, u sklopu njega će uslijediti valorizacija svih lokacija”, rekao je Hasanbegović.

Ravnateljica Muzeja i galerija Konavle Antonija Rusković istaknula je kako posjetitelji već sada mogu obići lokalitet koji će svoju obnovljenu vizuru dobiti kroz dvije do tri godine.

„Muzeji i galerije Konavle će uz pomoć Društva prijatelja dubrovačke starine i Ministarstva kulture u prvoj godini završiti urbanističku studiju i započeti sa sanacijom crkve. U sljedećih dvije do tri godine ona bi mogla postati pravi turistički i kulturni lokalitet, a meni je najvažnije da se lokalna zajednica uklopi u to. Posjetitelji mogu doći odmah, ali što budu češće dolazili vidjet će našu brigu i napredak. Mi imamo više ovakvih lokaliteta u Konavlima i zato je super što je lokalitet Sveta Barbara dobila zaštitu UNESCO-a jer je tako prva privukla širu javnost. Uz nju će ostali lokaliteti zaživjeti”, rekla je Rusković.

Stećci su srednjovjekovni nadgrobni spomenici koji se mogu naći u zaleđu jadranske obale, od Like preko cijele BiH do zapadnih dijelova Srbije i Crne Gore. Mogu biti različitih oblika, a tri su osnovna – ploče, sanduci i sljemenjaci. Specifični su po tome što su nastali, razvili se i nestali na ovom području, od srednjeg vijeka do danas.

Crkva svete Barbare u selu Dubravka jedna je od najstarijih crkvica u Konavlima, a oko nje je najveće očuvano srednjovjekovno groblje u Konavlima. Tu su utvrđena 104 stećka, od čega 94 cjelovita i 10 ulomaka, a po tipografiji 69 ploča i 35 sanduka.

Drugi lokalitet koji je nedavno uvršten na UNESCO-ovu Listu kulturne baštine je Cista Velika – Velika i Mala Crljivica u općini Cisti Provo.