Sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih škola u školskoj 2016/2017. izvanškolske aktivnosti – učenici upisani u Osnovne škole u Dubrovniku radi korištenja produženog boravka

  grb opcine konavle
 Načelnik

022-01-02-16/70

2117/02-02/3-16-02

25. kolovoza 2016.g.

Na temelju članka 47. Statuta Općine Konavle – pročišćeni tekst ( Službeni glasnik Općine Konavle broj 6/14 ) i Programa socijalno zdravstvenih potreba Općine Konavle za 2016. ( Službeni glasnik Općine Konavle 9/15 ) Načelnik Općine Konavle donosi

ZAKLJUČAK

I.

Odobrava se izdavanje pokaza za učenike osnovnih škola s područja Općine Konavle koji koriste organizirani prijevoz radi pohađanja izvanškolskih aktivnosti za školsku 2016/2017. godini u mjesečnom iznosu od 100,00 kuna od kojeg iznosa će Općina Konavle sufinancirati 50%, a preostali dio teretiti će korisnika pokaza.
II.

Učenici iz stavka I. ovog Zaključka radi ostvarivanja prava na subvencionirani prijevoz potvrde o pohađanju izvanškolskih aktivnosti dostavljati će Libertas-u d.o.o. za prijevoz putnika Dubrovnik.

III.

Libertas d.o.o. za prijevoz putnika Dubrovnik uz mjesečne račune Općini Konavle dostavljati će popis učenika za koje je izdat pokaz.

Načelnik

Luka Korda

Dostavljeno:

1. Libertas d.o.o. za prijevoz putnika Dubrovnik, Vukovarska 42, 20000 Dubrovnik
2. Upravni odjel za proračun i financije – ovdje
3. Pismohrana