Poziv za 23.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle

grb opcine konavle

Općinsko vijeće

Sazivam 23.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 29.rujna 2016.g. (četvrtak) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom u 16:00 sati.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izvješće općinskog načelnika o radu za razdoblje siječanj-lipanj 2016.g.
2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2016.g.
3. Prijedlog Odluke o prijenosu nefinancijske imovine s Općine Konavle na proračunskog korisnika Dom za starije i nemoćne Gruda.
4. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Mihanići” (UPU 49).
5. Izvješće o provedenom postupku predlaganja dodjele javnih priznanja Općine Konavle i prijedlog zaključka o dodjeli javnih priznanja.
6. Prijedlog Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Konavle.
7. Muzeji i galerije Konavala – prijedlog Statutarne odluke o izmjenama Statuta Muzeja i galerija Konavala.
8. Muzeji i galerije Konavala – Odluka o prijedlogu kandidata za imenovanje ravnatelja Javne ustanove Muzeja i galerija Konavala.
9. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav Civilne zaštite.
10. Donošenje zaključka o financijskoj pomoći hrvatskim generalima u Hagu.
11. OPIS – zamolba za financijsku pomoć za snimanje igranog filma o hrvatskim braniteljima.

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Konavle:

Ivo Simović v.r.

KLASA:021-01/16-01/23

UR.BROJ:2117/02-03/1-16-1

Cavtat,16.rujna 2016.g.