Dan šećerne bolesti obilježen u konavoskom Domu za starije

patronažne službe Doma zdravlja Dubrovnik, a gosti predavači su bili bacc.med.tech. Slavica Ramadan i bacc.med.tech. Paulina Rilović koji su korisnike Doma upoznali sa važnošću adekvatne prehrane i fizičke aktivnosti u spriječavanju pojavljivanja šećerne bolesti, njenim posljedicama kao i suzbijanja eventualnih posljedica promjenom životnog stila i navika.
Nakon spomenutog predavanja, stručne djelatnice patronažne službe korisnicima su mjerile GUK u krvi i krvni tlak te individualnim preporukama pristupile svakom korisniku kako bi ih educirali i usmjerili na promjenu životnih navika, a sve u cilju preventivnog spriječavanja ili odgode šećerne bolesti.

DPP

secbk1
secbk3

secbk4