Stipendiranje učenika i studenata – PRIJEDLOG LISTE KANDIDATA koji ispunjavaju uvjete

grb opcine konavle

OPĆINA KONAVLE

U Cavtatu, 01. prosinca 2016.

Temeljem članka 14. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata ( Službeni glasnik Općine Konavle 10/16 ) Povjerenstvo za dodjelu stipendija objavljuje PRIJEDLOG LISTE KANDIDATA koji ispunjavaju uvjete:

KRITERIJ IZVRSNOSTI

SOCIJALNI KRITERIJ

 1. ENA MUTAPČIĆ
 2. NIKA STANOVIĆ
 3. MARIJA VODOPIJA
 4. GRGUR BUTIGAN
 5. NIKOLINA ĐURKKOVIĆ
 6. KATE TIA DIVIZIĆ
 7. MARTIN BEĆIR
 8. PAVO ĐUKAN
 9. MARKO TRTOMAN
 10. IVANA ČUČUK
 11. IVANA PAVLIĆ
 12. ANTONELA ĐURIĆ
 13. LUCIJA KARAMAN
 14. NIKOLINA KESOVIJA
 15. ANTONIJA ŠMANJAK
 16. MARINA TOMIĆ
 17. TONKA KOCELJ
 18. PETRA GRBIĆ
 19. ANETA VIDAK
 20. MARIN KRTINIĆ
 21. IVAN ROŠKO
 22. MARIN CURIĆ
 23. ANA DERANJA
 24. LUKA CRNČEVIĆ
 25. ANA UROŠ
 26. ANITA TROJANOVIĆ
 27. IVANA GULJELMOVIĆ
 1. MARKO CAPOR
 2. PERO PENDO
 3. NIKOLA STURICA
 4. MIHAELA FIORENINI
 5. KARMEN KORDIĆ
 6. PAULA MILADIN
 7. MARIN ŽANETIĆ
 8. MATIJA SUKNO
 9. MARTINA JAKIR
 10. NIKOLINA MIHAICA
 11. JURAJ MAŠKARIĆ
 12. PAVO VESELIĆ
 13. ANTONIJA KAULIĆ
 14. TONI CVJETKOVIĆ
 15. NINO NIKŠA GLUMAC
 16. IVANA BEĆIR
 17. MAJA ČUPIĆ
 18. ROBERT KARAČIĆ
 19. LORA BUŠKOVIĆ
 20. MARO BAGOJE
 21. ANTONIJA RADOŠ
 22. PAVO ŽUPANOVIĆ
 23. STELA MARINOVIĆ
 24. IVA RILOVIĆ
 25. VLAHO PRŽIĆ
 26. MARIS ĐAKOVIĆ
 27. LORENA SCHMUCH
 28. MARIJA OBLIZALO
 29. KATARINA CVJETKOVIĆ
 30. MATO ANTUNOVIĆ
 31. ĐURO TRKOVIĆ
 32. JOSIPA VEKIĆ
 33. ANTEA VILJAC
 34. ANDREA ANĐELINIĆ
 35. VLAHO NJIRIĆ
 36. DARIO POLIĆ

U roku od 8 dana od dana objave prijedloga liste  prijavljeni kandidati mogu podnijeti pisani prigovor na listu Općinskom načelniku Općine Konavle na adresu:  Općina Konavle ,  Trumbićev put 25, 20210 Cavtat.