O G L A S za upis djece u dječji vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2017.-2018. godinu

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle, objavljuje

O G L A S
za upis djece u dječji vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2017./2018. godinu
(početak rada 04.09.2017. godine)

Zahtjevi za upis primat će se od 22.03.2017. godine do zaključno 06.04.2017. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Konavle, Put od Cavtata b.b, 20210 Cavtat, prema slijedećem rasporedu:

ponedjeljak, srijeda i petak od 8 h – 12 h
utorak i četvrtak od 14 h – 18 h

NAPOMENA: Dana 28. ožujka NEĆE se vršiti upisi.

Zahtjev za upis djece podnose roditelji koji imaju prebivalište na području općine Konavle, za djecu koja navršavaju:

  • za jaslice-jednu godinu života do 31.08. 2017. g.
  • za vrtić-( jutarnji cjelodnevni i skraćeni program i program predškole 250 sati godišnje ) tri godine života do 31.08.2017.g.

Djeca se upisuju u vrtić i jaslice uz primjenu prednosti i bodovanju sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Konavle.

Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika, a preuzima se u prostorijama uprave Dječjeg vrtića Konavle ili na web stranici Općine Konavle.

Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju koja je navedena u upisnom obrascu.

PRILIKOM PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA UPIS, POTREBNO JE DOVESTI DIJETE KOJE SE UPISUJE U JASLICE/VRTIĆ

U upisnom roku neće se razmatrati nepravovremeni zahtjevi, zahtjevi koji ne ispunjavaju uvjet starosne dobi djeteta za upis – do 31.8.2017. ne puni godinu dana života, zahtjevi koji su podneseni pravovremeno, ali su nepotpuni, odnosno uz koje nisu priloženi potrebni dokumenti, razmatrat će se , ukoliko je temeljem podnesenih dokumenata moguće razmatranje, s tim da će se bodovati samo oni dokumenti koji su priloženi i svrstati na listu prema ukupnom broju bodova, zahtjev roditelja koji prema Vrtiću ima dugovanje više od 60 dana, na dan završetka postupka prijave za upis.

Potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu, roditelj je obvezan predati odgojiteljici u skupinu prvoga dana korištenja programa.

Odluka o upisu biti će objavljena na oglasnim pločama vrtića u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje zahtjeva.

Podnositelji zahtjeva neće se pojedinačno obavješćivati.

Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 15 dana od dana objave iste, podnijeti žalbu Upravnom vijeću Ustanove.

Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon 478-436, 478-405 svakog radnog dana u vremenu od 8.00-15.00 sati

PREUZIMANJA: