Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle, raspisuje NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta: Glavna kuharica – na određeno puno radno vrijeme

Na temelju čl. 26 Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N.94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle, raspisuje NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta:

Glavna kuharica – na određeno puno radno vrijeme

·         jedan ( 1 ) izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme – zamjena za bolovanje

UVJETI za radno mjesto:

VKV kuhar

            SSS V.ili IV. stupanj

            KV kuharica sa završenom

            Srednjom strukovnom školom

1 godina radnog iskustva u struci

 

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

  • životopis
  • presliku svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, te uvjerenje o ne vođenju prekršajnog postupka ( ne starije od 6 mjeseci ) sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN. 10/97,107/07 i 94/13 )
  • elektronički zapis ( potvrda)o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • dokaz o državljanstvu Republike HrvatskePrijave se podnose od u roku od 8 dana od dana objavljivanja Natječaja.

Prijave za Natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

Dječji vrtić Konavle, Put od Cavtata b.b. 20210 Cavtat s naznakom “Natječaj za radno mjesto kuharice.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima  Natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku. 

Cavtat, 20.ožujka 2017.godine