Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

OPĆINA KONAVLE
CAVTAT
Trumbićev put 25

Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA:112-01/17-01/01

UR.BROJ:2117/02-03/2-17-4

Cavtat, 28. travnja 2017. god.

Temeljem članka 20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Pozivaju se PERO DALMATIN i KRISTINA PRUSINA kao kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natjačaja za prijam u službu (NN 35/17), da pristupe prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti koja će se održati u Općini Konavle u Cavtatu, Trumbićev put 25, dana 5. svibnja 2017. godine s početkom u 12:00 sati.