RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE KONAVLE

HR grb

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINA KONAVLE

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE KONAVLE

Na osnovi članaka 53. i 68. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16) Općinsko izborno povjerenstvo OPĆINE KONAVLE donosi

RJEŠENJE
O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA
NA PODRUČJU OPĆINE KONAVLE

Na područjuOPĆINE KONAVLEodređuju se biračka mjesta

1. Biračko mjesto broj

1. CAVTAT

DOM KULTURE, CAVTAT BB

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u CAVTAT: BOGIŠIĆEVA, BOGIŠIĆEVA TIHA, BUKOVČEVA, EPIDAURUSA, FRANKOPANSKA, GUNDULIĆEVA, IZNAD TIHE, KLAIĆEVA, KNEZA DOMAGOJA, KONAVOSKA, KVATERNIKOVA, OBALA DR. ANTE STARČEVIĆA, PLOSNI RAT, PREČICA, PRERADOVIĆEVA, PRIJEKO, PUT BRIJEGA, PUT TIHE, SUPILOVA, SVETOG NIKOLE, ŠETALIŠTE RAT, ŠTROSMAJEROVA, TINA PATIJERE, TORANJ, TRUMBIĆEV PUT, VULIČEVIĆEVA, ZIDINE, ZORINA, ZRINSKIH.

2. Biračko mjesto broj

2. CAVTAT

OSNOVNA ŠKOLA CAVTAT, Cavtat, Stjepana Radića 3

na kojem će glasovati biraĉi s prebivalištem u CAVTAT: ANTUNA MIHANOVIĆA, BRANKA KOVAČEVIĆA, BRUNA BUŠIĆA, DR. VLADKA MAČEKA, ĐURA BASARIČEKA, FRANA LAUREANA, JOSIPA KOSORA, JURJA DALMATINCA, JURJA KLOVIĆA, LJUDEVITA GAJA, MEĆAJAC, NIKA PUŠIĆA, PAVLA RADIĆA, PUT OD CAVTATA, S.S.KRANJČEVIĆA, STJEPANA RADIĆA, VLAHA PALJETKA.

3. Biračko mjesto broj

3. CAVTAT

HOTELI CAVTAT D.D., HOTEL EPIDAURUS

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u CAVTAT: BALETINOVA, BASTIJANOVA, GORNJI OBOD I, GORNJI OBOD II, OD EPIDAURUSA, OD TRAFOA, PAVLOVIĆEVA, POLUGANJE, PUT OD OBODA, SVETE ANE, ŠETALIŠTE ŽAL.

4. Biračko mjesto broj

4. ZVEKOVICA

OMLADINSKI DOM NA ZVEKOVICI, ZVEKOVICA BB

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u ZVEKOVICA: MOKRI DO, ODVOJAK I, ODVOJAK II, ODVOJAK III, ODVOJAK IV, ODVOJAK V, ODVOJAK VI, ODVOJAK VII, ODVOJAK VIII, POD HUMAC, PUT PRIDVORJA, PUT USKOPLJA, UZ STARI PUT 2.

5. Biračko mjesto broj

5. ČILIPI

PODRUČNA ŠKOLA “ČILIPI”, ČILIPI BB

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u ČILIPI: BEROJE, BISTROĆE, ČILIPI, MASJEŠI, MIOČIĆI, RUSIĆI.

6. Biračko mjesto broj

6. DUBRAVKA

DOM “BUTKOVINA” DUBRAVKA, DUBRAVKA BB

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u DUBRAVKA: BUTKOVINA, DUBRAVKA, GORNJA DUBRAVKA, PIĈETE, DUNAVE: DUNAVE KRAJNJE, STUPOVLJA, ŠARIJEVIĆI, TORAC.

7. Biračko mjesto broj

7. GABRILE

PODRUČNA ŠKOLA “GABRILE”, GABRILE BB

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u GABRILI: GABRILI.

8. Biračko mjesto broj

8. GRUDA

OSNOVNA ŠKOLA “GRUDA”, GRUDA BB

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u GRUDA: BAČEV DO, GRUDA, TUŠIĆI, ZASTOLJE: BARE, CRNJEGOVINA, DOBRUŠA, PODBRAJKOVIĆI, ZASTOLJE.

9. Biračko mjesto broj

9. KOMAJI

PODRUČNA ŠKOLA KOMAJI, KOMAJI BB

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u KOMAJI: DONJE SELO, DUBRAVE, GORNJE SELO, GRUŠIĆI, KOTARI, TEPIN DO, VIGNJE, VLAHOTINE.

10. Biračko mjesto broj

10. LJUTA

PROSTORIJE NK “JADRAN” LJUTA, LJUTA BB

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u LJUTA: DONJA LJUTA, GORNJA LJUTA, VRELO, VRELO – NJIRIĆI 3.

11. Biračko mjesto broj

11. MIHANIĆI

DOM KULTURE “MIHANIĆI”, MIHANIĆI BB

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u MIHANIĆI: KRALJEVA, MIHANIĆI, MOLJEVINE, NOSANOVIĆI i DRVENIK: DRVENIK, PRIHODNJA.

12. Biračko mjesto broj

12. MIKULIĆI

MJESNI ODBOR “MIKULIĆI”, MIKULIĆI BB

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u MIKULIĆI: MIKULIĆI .

13 Biračko mjesto broj

13. MOČIĆI

PODRUČNA ŠKOLA “MOČIĆI”, MOČIĆI BB

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u MOČIĆI: DOBROTA, MOČIĆI.

14. Biračko mjesto broj

14. MOLUNAT

ZGRADA BIVŠE PODRUČNE ŠKOLE “MOLUNAT”, MOLUNAT BB

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u MOLUNAT: MOLUNAT i u ĐURINIĆI: DONJI ĐURINIĆI, GORNJI ĐURINIĆI, VIŠNJIĆI.

15. Biračko mjesto broj

15. PLOČICE

ZGRADA BIVŠE ČITAONICE “PLOČICE”, PLOČICE BB

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u PLOČICE: PLOČICE.

16. Biračko mjesto broj

16. POLJICE

ZGRADA BIVŠE PODRUČNE ŠKOLE “POLJICE”, POLJICE BB

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u POLJICE: POLJICE.

17. Biračko mjesto broj

17. POPOVIĆI

PODRUČNA ŠKOLA “POPOVIĆI”, POPOVIĆI BB

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u POPOVIĆI: KOKOTI, POLJE, POPOVIĆI, TEPIN DO 4.

18. Biračko mjesto broj

18. PRIDVORJE

OMLADINSKI DOM “PRIDVORJE”, PRIDVORJE BB

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u PRIDVORJE: DRAGAVINE, NATRICE, OPRASI DONJI, OPRASI GORNJI, PODVOR, RUDEŽ.

19. Biračko mjesto broj

19. LOVORNO

ZGRADA BIVŠE PODRUČNE ŠKOLE “LOVORNO”, LOVORNO BB

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u LOVORNO: LOVORNO, LOVORNO POLJE.

20. Biračko mjesto broj

20. RADOVČIĆI

PODRUČNA ŠKOLA “RADOVČIĆI”, RADOVČIĆI BB

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u RADOVĈIĆI: DONJE SELO, GORNJE SELO, VINOGRADCI.

21. Biračko mjesto broj

21. STRAVČA

PODRUČNA ŠKOLA “STRAVČA”, STRAVČA BB

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u STRAVČA: JAGNJILO, NJIVICE, SELIŠTE, STRAVČA.

22. Biračko mjesto broj

22. USKOPLJE

BOĆARSKI DOM “USKOPLJE” – USKOPLJE, USKOPLJE BB

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u USKOPLJE: BIJELIĆI, MILJANIĆI, ODVOJAK VII,   ODVOJAK VIII, RAJČEVIĆI.

23. Biračko mjesto broj

23. VITALJINA

ZGRADA BIVŠE PODRUČNE ŠKOLE “VITALJINA”, VITALJINA BB

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u VITALJINA: BEZBOGE, DONJI KRAJ, GORNJI KRAJ, MISLETIĆI, MITROVIĆI.

24. Biračko mjesto broj

24. VODOVAĐA

PODRUČNA ŠKOLA “VODOVAĐA”, VODOVAĐA BB

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u PALJE BRDO: GUNJINE, KARASOVIĆI, PALJE BRDO, VODOVAĐA: BANI, DONJE VATAJE, GORNJE VATAJE, VODOVAĐA.

25. Biračko mjesto broj

25. DUBA KONAVOSKA

DOM MLADEŽI DUBA KONAVOSKA, DUBA KONAVOSKA BB

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u DUBA KONAVOSKA: DUBA KONAVOSKA.

26. Biračko mjesto broj

26. KUNA KONAVOSKA

ZGRADA BIVŠE PODRUČNE ŠKOLE “KUNA KONAVOSKA”, KUNA KONAVOSKA BB

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u KUNA KONAVOSKA: KUNA KONAVOSKA.

27. Biračko mjesto broj

27. ĐURINIĆI

DOM KULTURE, ĐURINIĆI BB

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u ĐURINIĆI: DONJI ĐURINIĆI, GORNJI ĐURINIĆI, VIŠNJIĆI.

28. Biračko mjesto broj

28. BROTNICE

ZGRADA BIVŠE PODRUČNE ŠKOLE “BROTNICE”, BROTNICE BB

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u BROTNICE: BROTNICE, SEOCE, JASENICE: JASENICE, VELJI DO, ŠILJEŠKI: ŠILJEŠKI.

U Cavtatu, 28. travnja 2017.g.

Predsjednik izbornog povjerenstva

Dario Obradović