Kratkotrajno onečišćenje mora na Kupalištu VK Cavtat

rezultati analize mora na Kupalištu VK Cavtat u Cavtatu uzorkovanog 31.07.2016. prelaze granične vrijednosti za mikrobiološki parametar Escherichia coli.
Sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje NN73/08 čl.23. i 24., uzorkovanje mora će se ponavljati do prestanka onečišćenja.
Obzirom da uzorak mora na plaži u Kupalištu VK Cavtat u Cavtatu zbog onečišćenja fekalnog porijekla ne udovoljava uvjetima Uredbe ne preporučuje se kupanje do daljnjih obavjesti.