Poziv na 2. sjednicu Općinskog vijeća (28. rujna 2017. godine, 18 sati)

Općinsko vijeće

Sazivam 2.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 28.rujna 2017.g. (četvrtak) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom u 18:00 sati.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2017.g.
2. Prijedlog zaključka o dodjeli javnih priznanja Općine Konavle za 2017.g.
3. Prijedlog Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Konavle.
4. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Konavle za razdoblje od 2017. do 2021.g.
5. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Konavle za 2018.g.
6. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Konavle do kraja 2017.g.
7. Odvjetnica Katja Jajaš – prijedlog Ugovora o zastupanju.
8. Odvjetnik Vukašin Šimrak – prijedlog Ugovora o zastupanju.

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivo Simović v.r.

KLASA:021-01/17-01/2

UR.BROJ:2117/02-03/1-17-1

Cavtat,14.rujna 2017.g.