Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

OPĆINA KONAVLE

Trumbićev put 25, Cavtat, 21. rujna 2017. god.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Temeljem članka 20. stavak 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Poziva se PERICA PUŠIĆ kao kandidat koji ispunjava formalne uvjete natjačaja za prijam u službu u Općinu Konavle na radno mjesto pročelnika Upravnog odjela za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove, a koji je objavljen u Narodnim novinama broj 90/17, da dana 28. rujna 2017. godine, u 10:00 sati, pristupi u Općinu Konavle u Cavtatu, Trumbićev put 25, na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti.

KLASA:112-01/17-01/02

UR.BROJ:2117/02-03/2-17-4