Zaključak o sufinanciranju prijevoza studenata

Na temelju članka 47. Statuta Općine Konavle – pročišćeni tekst ( Službeni glasnik Općine Konavle broj 6/14 ) i Programa socijalno zdravstvenih potreba Općine Konavle za 2017. ( Službeni glasnik Općine Konavle 12/16 ) općinski načelnik donosi

ZAKLJUČAK

I.

Odobrava se sufinanciranje prijevoza u visini 50% cijene koštanja prijevozne karte na relaciji Konavle-Dubrovnik-Konavle studentima s područja Općine Konavle za akademsku 2017/2018. g. počevši od 01. rujna 2017. do 30. lipnja 2018. godine.

II.

Pravo na subvenciju prijevoza iz stavka I. ovog Zaključka ostvariti će studenti koji podnesu zahtjev na propisanom obrascu i uz njega prilože preslik osobne iskaznice ( ili uvjerenje o prebivalištu ); potvrdu o redovnom upisu na studij u akademskoj 2017/2018. godini.
Obrazac zahtjeva može se preuzeti u Općinskim uredima Cavtat i Grude, te na službenim stranicama www.opcinakonavle.hr.

III.

Popunjeni zahtjevi s traženom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Općina Konavle, Trumbićev put 25, 20210 Cavtat poštom ili osobno u pisarnicu Općine Konavle.

IV.

Libertas d.o.o. za prijevoz putnika Dubrovnik izdavati će pokaze studentima po prethodno dobivenom odobrenju Općine Konavle, te uz mjesečne račune dostavljati popis studenata kojima su izdati pokazi.

Općinski načelnik

Božo Lasić, dipl.iur.

OBRAZAC ZAHTJEVA MOŽETE SKINUTI OVDJE.