Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Konavle za razdoblje 2017. do 2022. godine

Temeljem članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17), Općina Konavle objavljuje nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Konavle za razdoblje 2017. do 2022. godine.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe javnosti mogu se dostavljati u roku 30 dana od dana objave na e-mail Općine Konavle: info@opcinakonavle.hr ili putem pošte na adresu:

Općina Konavle, Trumbićev put 25, 20210 Cavtat, a mogu se izjaviti i usmeno na zapisnik.

Navedeni Nacrt Plana dostupan je na uvid i u prostorijama Općine Konavle u Cavtatu.

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Konavle za razdoblje 2017. do 2022. godine.