Općini Konavle pozitivno rješenje na Program javnih radova, zaposleno 14 ljudi

Općini Konavle je od strane središnjeg ureda HZZ-a zaprimila pozitivno rješenje na predloženi Program javnih radova, koji će trajati do sredine lipnja 2018. godine, a nastavno na to održan je sastanak s 14 radnika čije je zaposlenje odobrio HZZ.
Programom su obuhvaćeni poslovi prevencije od požara, zaštite okoliša, radovi na održavanju nerazvrstanih cesta, čišćenje i održavanje rubnih pojaseva uz javne prometnice, održavanje čistim i uređivanje postojećih izvora vode, preventivno-uzgojni radovi, saniranje nerazvrstanih cesta, radovi na sanaciji divljih odlagališta otpada te drugi društveno korisni poslovi prije svega na uređenju svih mjesta u Konavlima.
Program se u Općini odvija kroz dva odjela, Upravni odjel za komunalne postlove, infrastrukturu i upravljanje nekretninama te Upravni odjel za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove.