Poziv na 4. sjednicu Općinskog vijeća (31. siječnja, 18 sati)

U srijedu 31. siječnja u 18 sati u Vili Banac u Cavtatu bit će održana 4. sjednica Općinskog vijeća.
Dnevni red sjednice je kako slijedi:

1. Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Konavle
2. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
3. Prijedlog izmjene i dopune Statuta Općine Konavle
4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o zakupu javnih površina

Dokumentacija:

Izmjene i dopune Statuta Općine Konavle (2018.)/3

Izmjene Odluke o zakupu javnih površina

Mišljenje da nije potrebna SPUO za PGO OpĆine Konavle

Nacrt plana gospodarenja otpadom

Zaključak Odbora za Statut i Poslovnik

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Prethodna suglasnost na PGO