U Cavtatu spaljen ‘krivac’ poklada

Na Ultime, u Cavtatu je danas spaljen ‘krivac’ poklada, karneval Slamko.

Pročitao se testamenat, kojeg su sastavila djeca, i spalila karneval, kojeg su izradili polaznici dječjih radionica u Kući Bukovac od stare odjeće i slame, i to sve u sklopu izložbe Karneval u Cavtatu.
Tako je oživio zaboravljeni običaj spaljivanja karnevala. Naime, zadnje spaljivanje karnevala održalo se početkom 80-ih godina 20. stoljeća.

Foto: Kuća Bukovac