Javni poziv za financiranje aktivnosti u sportu Općine Konavle za 2018.

Javni poziv za financiranje aktivnosti u sportu Općine Konavle 2018.
Upute za prijavitelje
Prijavnica za predlaganje programa javnih potreba u sportu
Obrazac proračuna 2018.
Izjava o točnosti i istinitosti podataka
Izjava o nekažnjavanju
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Financijsko izvješće realiziranog programa 2018.
Opisno izvješće realiziranog programa 2018.
Ugovor o financiranju programa javnih potreba u sportu u 2018.
Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava