Javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi 2018.

Javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi 2018.
Upute za prijavitelje
Prijavnica za predlaganje programa javnih potreba u kulturi
Obrazac proračuna 2018.
Izjava o točnosti i istinitosti podataka
Izjava o nekažnjavanju
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Izjava o partnerstvu
Financijsko izvješče realiziranog programa 2018.
Opisno izvješće realiziranog programa 2018.
Ugovor o financiranju programa javnih potreba u kulturi u 2018.
Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava
Prijavnica za program javnih potreba u kulturi (knjige i časopisi)