Obavijest o preventivnoj dezinsekciji i deratizaciji (Cavtat, Čilipi, Močići, Obod, Zvekovica, Ljuta, Gruda i Molunat)

Na području Cavtata, Čilipa, Močića, Oboda, Zvekovice, Ljute, Grude i Molunta između 25. i 30. travnja provodit će se preventivna deratizacija i dezinsekcija shodno članku 4. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.

Dezinsekcija komaraca provodi se primjenom insekticida-larvicida regulatora rasta ubacivanjem formulacije u obliku tableta u potencijalna legla komaraca koja se ne mogu ukloniti: lokve, bare, i druge slabo pokretne vode, ulični slivnici oborinske vode, nakupine vode u barkama, zapuštene lokve i cisterne, nakupine kišnice koje se ne mogu ukloniti (u gumama, različitim
kontejnerima, vazama), na zapuštenim javnim površinama.

Deratizacija će se provoditi izlaganjem meka zatrovanih rodenticida iz skupine antikoagulanata II generacije na biljnom nosaču u parafiiniziranom ili rasutom obliku. Koristit će se rodenticidi na bazi aktivnih tvari bromadiolona 0,A05o, svježem ili parafiniziranom obliku sukladno Pravilniku o načinu provedbe obvezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (NN 35107). Deratizacija će se provesti na slijedećim površinama: javne površine, kanalizacijski sustav, potoci i kanali oborinskih voda, zelene površine, javne prometne površine.
Potreba za ponovnim tretmanom utvrđuje se na temelju podataka prikupljenih tijekom nadzora, stručnim izvidom te dojavom građana o pojačanoj aktivnosti glodavaca (štete, oglodi, izmet, ugrizi, vizualni kontakti).