Poziv na 6.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle (24.svibnja 2018., u 18 sati)

 

Općinsko vijeće

Sazivam 6.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 24.svibnja 2018.g. (četvrtak) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom u 18:00 sati.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2017.g.
2. Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi – financijsko izvješće za 2017.g.
3. Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. – financijsko izvješće za 2017.g.
4. Dječji vrtić Konavle – financijsko izvješće za 2017.g.
5. Javna vatrogasna postrojba „Konavle“ – financijsko izvješće za 2017.g.
6. Dom za starije i nemoćne osobe „Konavle“ – financijsko izvješće za 2017.g.
7. Muzeji i galerije Konavala – financijsko izvješće za 2017.g.
8. Prijedlog Ugovora o pružanju komunalne usluge i o nadoknadi troškova prijevoza putnika u javnom prometu.
9. Prijedlog Programa mjera u poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Konavle za 2018.g.
10. Odbor za mjesnu samoupravu – Izvješće o radu tijela mjesne samouprave na području Općine Konavle i smjernice za donošenje odluka o poboljšanju učinkovitosti rada mjesne samouprave.
11. Prijedlog Rješenja o brisanju statusa javnog dobra za čest.zem. 5057/3 z.ul. 313 k.o. Čilipi.
12. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila na području Općine Konavle.
13. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja i naplate javnog WC-a.
14. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza osoba i opskrba trgovina i građana unutar stare jezgre Cavtata posebnim električnim vozilima.
15. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Konavle.

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivo Simović v.r.

KLASA:021-01/18-01/6

UR.BROJ:2117/02-03/1-18-1

Cavtat,10.svibnja 2018.g.