Poziv na 7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle (28. lipnja 2018., 19:30)

Sazivam 7.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 28.lipnja 2018.g. (četvrtak) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom u 19:30 sati.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Prijedlog prve izmjene i dopune proračuna Općine Konavle za 2018.g. s projekcijama proračuna za 2019. i 2020 godinu.
2. Prijedlog prve izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.g.
3. Prijedlog prve izmjena i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.g.
4. Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Konavle za 2018.g.
5. Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Konavle.
6. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama.
7. Prijedlog Odluke o obavljanju prijevoza putnika cestovnim vlakom na području Općine Konavle.

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivo Simović v.r.

KLASA:021-01/18-01/7

UR.BROJ:2117/02-03/1-18-1

Cavtat,11.lipnja 2018.g.