Općini Konavle odobreno 1,35 milijuna kuna za nabavu spremnika za odlaganje otpada

Spremnici za odvojeno prikupljanje otpada u Općini Konavle, procijenjene vrijednosti 1,6 milijuna kuna, bit će u iznosu od 85 posto financirani EU sredstvima kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija. Sredstva su osigurana kroz Javni poziv jedinicama lokalne samouprave za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, a kojeg je proveo Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Na ovaj način osigurat će se da svako domaćinstvo u novom modelu gospodarenja otpadom ima na raspolaganju tri spremnika; jedan za miješani komunalni otpad kapaciteta 240 litara, te po još dva spremnika od 240 ili 120 litara, ovisno o potrebi domaćinstva, u koja će se zasebno odlagati papir i plastika. Također, svako domaćinstvo dobit će na raspolaganje dodatno i komposter kapaciteta 300 litara, a u određenim intervalima prikupljat će se i otpadno staklo. Otpad priklupljen na takav način potom će se odvoziti u reciklažno dvorište na daljnje postupanje, a spomenimo kako je projektna aplikacija i za reciklažno dvorište već pripremljena te se samo čekaju posljednje dokumentacijske formalnosti, kako bi ista također bila kandidirana za sredstva EU fondova.
Inače, prethodno je Općini Konavle odobreno i financiranje “Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom općina Konavle, Župa dubrovačka i Dubrovačko primorje” u iznosu od 435.162,58 kuna.
Na ovaj način, cilj je praktički kompletnu pripremu, opremu i infrastrukturu potrebnu za prelazak na novi način gospodarenja otpadom osigurati iz sredstava EU fondova.