Počeli gotovo pola milijuna kuna vrijedni radovi na uređenju uvale Tiha

U sklopu Nacionalnog programa razvoja turističke infrastrukture, Općina Konavle započela je radove na uređenju plaže Cavtat – Uvala Tiha. Podsjetimo, Ministarstvo turizma temeljem natječaja za razvoj javne turističke infrastrukture u 2018. godini odobrilo je Općini Konavle je 445 tisuća kuna za uređenje plaže u Tihoj.
Osnovna ideja intervencije je artikulacija postojeće kupališne površine novim opločenjem te proširenjem istog u zoni postojeće vegetacije, projektiranje potrebnih pratećih sadržaja (spremište, muški i ženski sanitarni blok, sanitarni blok za osobe smanjene pokretljivosti, svlačionice, tuševi…) te očuvanje postojećeg vrijednog zelenila kao i sadnja novih biljnih vrsta u skladu s prostornim rješenjem.
Nadalje, važna intervencija za predmetnu plažu je redefiniranje postojećih pješačkih pristupa koji su neprimjereni, posebno rješavanje pristupa rampom za osobe smanjene pokretljivosti u zapadnom dijelu obuhvata.
Ideja proširenja kupališne površine predviđa se samo na kopnenoj strani na razini postojećeg zidića koji se zadržava s maksimalnim očuvanjem postojeće vrijedne vegetacija čempresa i borova s potpornim kamenim zidom.
Projektnim rješenjem se maksimalno čuva postojeći visokovrijedni drvored čempresa u ulaznoj zoni s rampom, u zapadnom dijelu obuhvata, dok uz susjedne postojeće palme, sadnjom novih, predlaže se oblikovanje vrta palmi. Na rubnom dijelu obuhvata na jugozapadu planiran je vrt tamarisa.
Zeleni potez drveća ima ključnu ulogu u formiranju ‘fasade’ plaže , tj. pogleda s mora te je pomnim biranjem novih vrsta stvoren novi ‘zeleni okvir’ buduće uređene plaže koji će se mjestimično oplemeniti novim vrstama kao što su tamarisi, palme, divlje šljive ili đenerike.