Općina Konavle obnovila dječja igrališta u Cavtatu, Pridvorju, Čilipima i na Grudi

Općina Konavle obnovila je četiri dječja igrališta u Cavtatu, Pridvorju, Čilipima i Pridvorju. Iz “Programa ulaganja u objekte dječjih vrtića”, a prema programu podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima” Ministarstvo za demografiju,obitelj,mlade i socijalnu politiku je sufinanciralo uređenje i opremanje dječjih igrališta na 4 lokacije koje koristi mreža dječjih vrtića u Konavlima.

Uređena su četiri dječja igrališta koja koriste ustrojbene jedinice Dječjih vrtića Konavle i to igralište u Cavtatu, Čilipima, Grudi i Pridvorju.

Uloženo je ukupno 1.754.995,62 kn od čega je Ministarstvo sufinanciralo 877.497,83 kn.

Ovaj Projekt je proveden uz financijski doprinos Ministarstva za demografiju,obitelj,mlade i socijalnu politiku