Očitovanje ŽUC o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa na parcele duž ceste u Ljutoj

Županijska uprava za ceste očitovala se nakon posljednjeg dopisa M.O. Ljuta, a vezano za uknjižbu na parcele duž ceste u Ljutoj. Njihov dopis prenosimo u nastavku: