U Cavtatu održana godišnja skupština TZ općine Konavle

Turistička zajednica općine Konavle održala je u Cavtatu redovnu godišnju skupštinu na kojoj su prihvaćeni rebalans programa rada i financijskog plana za 2019. godinu, te program rada i financijskog plana za 2020. godinu.

Iz programa rada za sljedeću godinu vrijedi naglasiti nastavak promotivnih kampanja u digitalnim medijima na najznačajnijim emitivnim tržištima, kao i promotivnu kampanju koja će se realizirati u suradnji sa organizacijom European Best Destinations. Turistička zajednica zajedno sa Općinom Konavle u sljedećoj godini planira uložiti značajna sredstva u poboljšanje uvjeta boravka turista u destinaciji, kao i u organizaciju manifestacija, i to dijelom kroz samostalnu organizaciju, dijelom kroz sufinanciranje projekata drugih organizatora.