Poziv na 18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle (27. prosinca u 9 sati)

Sazivam 18.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 27.prosinca 2019.g. (petak) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom u 09:00 sati.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o davanju suglasnosti za kreditno zaduživanje društvu Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. Čilipi.
2. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o davanju jamstva za kreditno zaduživanje društvu Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. Čilipi.
3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za kreditno zaduživanje društvu Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. Čilipi.
4. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Konavle.

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivo Simović v.r.

KLASA:021-01/19-01/18

UR.BROJ:2117/02-03/1-19-1

Cavtat,23. prosinca 2019.g.