U Pridvorju otvorena izložba ”Fragmentirani uzusi Sokola”

U Odjelu za arheologiju i spomeničku baštinu Muzeja i galerija Konavala u Pridvorju otvorena je izložba “Fragmentirani uzusi Sokola”, rezultat uspješne suradnje Sveučilišta u Dubrovniku, Odjela za restauraciju keramike i Muzeja i galerija Konavala. Tijekom višegodišnjih arheoloških istraživanja utvrde Sokol koje je provodilo Društvo prijatelja dubrovačke starine pronađena je impozantna količina ulomaka glaziranih keramičkih posuda iz razdoblja od 14. do 17. stoljeća koji su obrađeni zahvaljujući suradnji sa Helgom Zgalv-Martinac najreferentnijom stručnjakinjom za navedenu građu.

Ravnateljica MiGK Antonia Rusković Radonić se zahvalila na uspješnoj suradnji sa Sveučilištem u Dubrovniku, voditeljici za restauraciju keramike Kristini Kojan Goluži, autorici izložbe Jeleni Beželj, te Sanji Pujo koja je izradila sve arheološke crteže i table za izložbu.
Glavne informacije o samim ulomcima s okupljenima je podijelila autorica izložbe Jelena Beželj, a o programu i radu studenata govorila je Lucia Emanuele, pročelnica za umjetnost i restauraciju. Na samome kraju Kristina Kojan Goluža govorila je o procesu restauracije. Izložbu prati katalog koji donosi sve tipove pronađene keramike, kao i načine konzervacije i rekonstrukcije materijala.