Policija će u Konavlima sutra odrediti punktove na kojima će provjeravati imaju li građani valjane propusnice za napuštanje prebivališta

Pripadnici Policije u utorak će u Konavlima odrediti punktove na važnijim pravcima na kojima će policijski službenici kontrolirati posjeduju li osobe valjane propusnice prilikom napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka. Kako najavljuju, isto će provoditi i prilikom obavljanja redovnih zadaća.