Odluka o mobilizaciji povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Općine Konavle

Odluka o mobilizaciji povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Općine Konavle

Zadaće povjerenika Civilne zaštite obuhvaćaju sljedeće aktivnosti:

– sudjelovanje u pripremanju i osposobljavanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađivanje provođenja osobne i uzajamne zaštite i pomoći pripadnicima ranjivih skupina u naselju ili ulici za koju su odlukom načelnika Općine Konavle imenovani povjerenikom;

– obavješćivanje građana o potrebi i načinima pravodobnog poduzimanja mjera i postupaka civilne zaštite te o mobilizaciji za sudjelovanje u civilnoj zaštiti;

– sudjelovanje u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja i zbrinjavanja;

– obavljanje poslova i zadaća prema nalozima načelnika i/ili stožera civilne zaštite Općine Konavle usmjerenih na ostvarivanje spašavanja u velikoj nesreći.