Poziv na sjednicu Općinskog vijeća (ponedjeljak, 8. lipnja u 18 sati)

Sazivam 21.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 8.lipnja 2020.g. (ponedjeljak) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom u 18:00 sati.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2019.g.
2. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2019.g.
3. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.g.
4. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019.g.
5. Izvješće o izvršenju Programa socijalno-zdravstvenih potreba u 2019.g.
6. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019.g.
7. Izvještaj o izvršenju Programa utroška boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Konavle za 2019.g.
8. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2019.g.
9. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2019.g.
10. Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Javne postrojbe Općine Konavle u 2020.g.
11. Prijedlog Odluke o korištenju dijela naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade za druge namjene različite od namjena propisanih člankom 76. i 91. Zakona o komunalnom gospodarstvu.
12. Prijedlog Odluke o izmjeni Statuta Općine Konavle.
13. Prijedlog izmjena Programa demografskih mjera i socijalno zdravstvenih potreba u 2020.g.
14. Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Konavle.
15. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja „Popovići“.
16. Prijedlog Odluke o upravljanju reciklažnim dvorištem Općine Konavle.
17. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama.
18. Prijedlog Odluke o osnivanju Zaklade „Otac Ivan Fiorović“.
19. Prijedlog Odluke o imenovanju upravitelja Zaklade „Otac Ivan Fiorović“.
20. Prijedlog Odluke o imenovanju članova upravnog odbora Zaklade „Otac Ivan Fiorović“.
21. Prijedlog Odluke o zakupu poslovnih prostora – suglasnost.
22. Prijedlog Odluke o zakupu javnih površina – suglasnost.

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivo Simović

KLASA:021-01/20-01/21

UR.BROJ:2117/02-03/1-20-1

Cavtat,28. svibnja 2020.g.