FOTO Nakon Vitaljine završeno asfaltiranje nerazvrstanih cesta u Đurinićima i Višnjićima

Nakon Vitaljine, završeni su i radovi asfaltiranja nerazvrstanih cesta i odvojaka nerazvrstanih cesta u mjestima Đurinići i Višnjići ukupne dužine 900 metara. Riječ je o radovima koji su u potpunosti financirani iz proračuna Općine Konavle.

Načelnik Lasić ovom je prilikom istaknuo kako su i ove komunalne investicije samo nastavak proaktivne politike ulaganja u udaljenija sela u Konavlima, a sve kako bi se što je više moguće ujednačio standard života u središtima poput Grude, Čilipa i Cavtata i ostalih dijelova Konavla.