Poziv maslinarima i vinogradarima: Naučite kako razlikovati maslinovu muhu od ostalih muha i američkog cvrčka od ostalih cvrčaka

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva poziva maslinare i vinogradare na radionicu „Naučimo razlikovati maslinovu muhu od ostalih muha i američkog cvrčka od ostalih cvrčaka“

Poziva se sve zainteresirane poljoprivrednike sa trajnim nasadima, a posebno one koji su prijavili mjeru „Korištenja vizualnih i feromonskih klopki u trajnim nasadima“ za poticaj ove godine da dođu na ovu radionicu, jer će im biti priznato sudjelovanje kao dio obvezne edukacije za ovu godinu.
Cilj ove radionice na otvorenom je upoznati sve zainteresirane korisnike sa ispravnim postavljanjem žutih ploča, te razlikovanje štetnika kao što su maslinova muha i američki cvrčak. Zato pozivamo sve maslinare i vinogradare koji to žele da dođu 22.7.2020. u 8 sati u Dubravku, skrenu preko puta trgovine i kafića, oko Đukine uljare i spuste se 150 m putem do maslinika OPG-a Vlaho Caput, gdje će biti prezentacija. Bit će demonstrirano razlikovanje maslinove muhe od drugih muha te razlikovanje američkog cvrčka od ostalih cvrčaka, tako da korisnici kasnije mogu samostalno sa sigurnošću determinirati štetnike. Također će se odgovarati na pitanja korisnika, razmatrati aktualne teme, pokušati razjasniti neke nedoumice u proizvodnji u maslinarstvu i vinogradarstvu i pokazati specifičnosti ljetne rezidbe u maslinicima i vinogradima.

Kontakt za dodatne informacije:
Zoran Kajić, mob: 091/488-2786 ili zoran.kajic@mps.hr slobodno se obratite.