Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle donijelo Odluku o upisu djece za 2020./2021. godinu

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle na sjednici održanoj dana 28. srpnja 2020. godine donjelo je odluku o Listi prednosti za pedagošku godinu 2020./2021. pridržavajući se Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Konavle (čl. 13. i čl. 15. ).

Sve detalje možete doznati na njihovoj web stranici.