Raspisan natječaj za Studiju izvedivosti Reciklažnog dvorišta za građevinski i glomazni otpad

Čistoća i Zelenilo Konavle d.o.o. objavila je pozivni natječaj za izradu studije izvedivosti Reciklažnog dvorišta za građevinski i glomazni otpad na području Općine Konavle. Planirano Reciklažno dvorište bi se trebalo nalaziti u u neposrednoj blizini već izgrađenog Reciklažnog dvorišta za građane u naselju Popovićima. Planirano je da projektom bude obuhvaćena nabava sve potrebne mehanizacije kako bi Reciklažno dvorište bilo u potpunosti opremljeno za sve vrste obrade otpada. Planirani rok završetka studije je 60 dana od potpisivanja ugovora s izrađivačem studije, koji će se provesti nakon odluke o odabiru najpovoljnije ponude. Sve ovo su predradnje pred glavni dio, a to je izrada glavnog projekta gore navedenog Reciklažnog dvorišta te na kraju apliciranje na EU fondove za sufinanciranje izvođenja projekta.