Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Temeljem članka 20. stavak 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa za prijam u službu u Općinu Konavle na radno mjesto višeg savjetnika/ice – voditelja/ice projekta u Upravnom odjelu za gospodarstvo, ruralni razvoj i EU fondove, a koji je objavljen na stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 16. listopada 2020. godine, da dana 11. studenog 2020. godine, u 09:00 sati pristupe u Općinu Konavle u Cavtatu, Trumbićev put 7, na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti.