OPĆINSKO VIJEĆE: Usvojen je proračun za 2021. godinu

Na sjednici Općinskoga vijeća u Cavtatu u četvrtak je usvojen i Prijedlog 1. izmjene i dopune proračuna Općine Konavle za 2020. godinu, a usvojen je i Prijedlog proračuna Općine Konavle za 2021. godinu s projekcijama za 2022. godinu i 2023. godinu.
Proračun za ovu godinu rebalansira se sa 137 000 000 kn na 75 000 000 kn, a među većim stavkama je izmicanje nerealiziranih EU projekata u ovoj godini poput Vatrogasnoga doma na Grudi, rekonstrukcije vrtića na Grudi, itd. Ti se projekti planiraju u Proračunu za 2021. godinu.
Proračun za 2021. godinu usvojen je na 133 800 000 kn, a projekcija je za 2022. godinu i 2023. godinu 129 300 000 kn, tj. 110 700 000 kn.
Tijekom sljedeće tri godine u proračunu se planira i projekt izgradnje Osnovne škole Cavtat u iznosu od 75 000 000 kn.