Parking u Cavtatu besplatan do 10. siječnja 2021. godine

Parking Cavtat će biti beplatan u razdoblju od 21.12.2020 do 10.01.2021. Radno vrijeme kućice na parkingu je od 07:00 do 17:00, ali tek od 10.01.2021. godine, gdje je i dalje zabranjen ulazak stranaka u samu kućicu, sva komunikacija će se obavljati preko kliznog prozora te molimo da svi korisnici koriste rukavice i maske tijekom predavanja/preuzimanja kartica na parkingu ili drugih radnji.