Dva nova vrijedna izdanja Matice hrvatske Konavle – Prirodno blago Konavala i Blago konavoskih riječi

Ogranak Matice hrvatske Konavle u 2021. godinu- godinu čitanja ulazi s dva iznimno vrijedna izdanja, Prirodno blago Konavala – prirodoslovni zapisi jugom Hrvatske“ autora prof. dr. Radovana Kranjčeva i Blago konavoskijeh riječi autora prof. dr. sc. Krešimira Veselića. Kako epidemiološke mjere do sada još nisu omogućile održavanje promocija ovih vrijednih izdanja koristimo priliku da vas upoznamo sa sadržajem istih.

PRIRODNO BLAGO KONAVALA, prof. dr. sc. Radovan Kranjčev,
(recenzent: Nenad Jasprica, za izdavača: Frano Herendija, urednica: Antonia Rusković Radonić)
Prof. Kranjčev u knjizi „Prirodno blago Konavala“ po prvi put na jednom mjestu sustavno obrađuje sve prirodne značajke i posebnosti Konavala. Knjiga je napisana na zanimljiv i čitljiv način i namijenjena širem krugu ljudi, a ne samo stručnjacima i biolozima. Konavle su botanički znanstveno najslabije istraženi dio Hrvatske pa ova knjiga donosi vrijedan prinos poznavanju prirodne baštine ovoga kraja.
Čitajući je osjeća se autorov neprekidni istraživački interes za prirodnu stvarnost Konavala kao i ljubav za prostor i ljude. Zanimljivi su autorovi osvrti na susrete i događaje koje je tijekom gotovo četvrt stoljeća od svog prvog dolaska u Konavle doživio. Prirodno blago Konavala je vrijedan i trajan doprinos svima koji se žele pobliže upoznati sa prirodnim posebnostima Konavala.
Prof. dr. Radovan Kranjčev je objavio velik broj knjiga, među kojima se posebno ističu kapitalna djela Leptiri Hrvatske i Hrvatske orhideje.

BLAGO KONAVOSKIJEH RIJEČI, prof. dr. sc. Krešimir Veselić
(recenzentica: Ivana Lovrić Jović, za izdavača: Frano Herendija, urednica: Antonia Rusković Radonić)
Blago konavoskijeh riječi rječnička je zbirka u kojoj su se našle riječi koje se koriste u govornom jeziku kao i u pisanim izvorima konavoskog područja. Dio riječi autor je crpio iz vlastita sjećanja i kazivanja, a dio iz pisanih tragova. U izbor natuknica nisu ušle riječi koje pripadaju standarnohrvatskom korpusu, pa utoliko ovu zbirku smatramo dijalektološkim prinosom nematerijalnoj baštini Konavala. U prikupljanju konavoskih riječi u posljednjih dvadesetak godina bilo je više nastojanja, a možda je najvažnije spomenuti fb grupu Konavoski rječnik gdje je prikupljen najveći broj riječi do sada. Izdanje Krešimira Veselića obuhvatilo je gotovo sve dosadašnje prinose i donijelo nam dragocijenu zbirku, ozbiljan prinos baštini Konavala. Autor u predgovoru poziva ljude s područja Konavala da prinesu riječima koje nedostaju kako bi se možebitno nadopunila sabrana građa.