e-SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA: Usvojen Program mjera u poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Konavle

U ponedjeljak 8. ožujka održana je prva ikad elektronska sjednica Općinskog vijeća Općine Konavle. Sjednica je izvorno odgođena zbog epidemiološke situacije, a iz istog razloga je kasnije održana uz elektronsko glasovanje.

Vijećnici su se tako očitovali i usvojili devet točaka dnevnog reda među kojima ističemo Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu, Odluku o davanju prethodne suglasnosti za uključivanje u sustav Urbanog područja Grada Dubrovnika, te Program mjera u poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Konavle za razdoblje od 2021. – 2025. godine.

Uključivanjem u Urbanu Aglomeraciju/područje Dubrovnik (koja će biti novi korisnik ITU mehanizma u narednom financijskom razdoblju), Općini Konavle otvaraju se novi mehanizmi financiranja i razvoja projekata kao što je Poduzetnička zona u Čilipima.

Program mjera u poljoprivredi i ruralnom razvoju, koji je sastavni dio ranije izrađene Studije razvoja poljoprivrede i prerade poljoprivrednih proizvoda u Općini Konavle, značit će novi potencijal razvoja Konavala na više razina.

Prvi natječaji iz programa očekuju se krajem ožujka ili početkom travnja, a treba istaknuti kako on sadrži šest mjera kroz koje će i do razine od 50 posto biti prihvatljivo sufinanciranje okrupnjivanja poljoprivrednih površina, uvođenja sustava za navodnjavanje poljoprivrednih površina, kupnja, građenje i opremanje plastenika i staklenika, kupnja višegodišnjeg bilja i certificiranog sadnog materijala te nabava mehanizacije, strojeva i opreme za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, zatim financiranje izgradnje, uređenja i opremanja objekata za preradu i prodaju vlastitih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, marketinških aktivnosti dizajna logotipa, etiketa i ambalaže, dizajn i tisak promidžbenog materijala, izrada nove web stranice, promotivne kampanje, sudjelovanje proizvođača poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na sajmovima te organizacija sajmova i manifestacija na području Općine Konavle. Također, bit će moguće sufinanciranje prijavne dokumentacije tj. izrada tehničke dokumentacije, financijske dokumentacije i priprema prijavne dokumentacije za nacionalne i međunarodne fondove te edukativni i manifestacijski programi u ruralnom razvoju.