Poziv na 1. sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle (16. rujna 2021., 19 sati)

Sazivam 1.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 16.rujna 2021.g. (četvrtak) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom u 19:00 sati.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:
DNEVNI RED

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2021.g. prvi dio
    Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2021.g. drugi dio
2. Godišnje financijsko izvješće za 2020.g. – Konavosko komunalno društvo d.o.o..
3. Godišnje financijsko izvješće za 2020.g. – Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o..
4. Izvješće o radu Zaklade „Otac Ivan Fiorović“.
5. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja u povodu Dana Općine Konavle.
6. Prijedlog Plana upravljanja javnim površinama na predjelu povijesne jezgre Cavtata – Faza 1.
7. Prijedlog Odluke o suosnivanju lokalne akcijske skupine u ribarstvu
8. Prijedlog izmjene Programa demografskih mjera i socijalno zdravstvenih potreba u 2021.g.
9. Prijedlog Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja učenika i studenata iz obitelji slabijeg imovnog stanja s područja Općine Konavle.
10. Prijedlog Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja uspješnih i darovitih učenika i studenata u kategoriji uspješnosti i deficitarnih zanimanja s područja Općine Konavle.
11. Prijedlog Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja učenika srednjih škola i studenata iz obitelji stradalnika Domovinskog rata s područja Općine Konavle.
12. Prijedlog Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra – puta za kat.čest. 1708/3 K.O. Obod.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivo Simović,v.r.

KLASA:021-01/21-01/01

UR.BROJ:2117/02-03/1-21-1