SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA Izabrani ovogodišnji laureati

U Cavtatu je u četvrtak održana prva radna sjednica Općinskog vijeća na kojoj su imenovani ovogodišnji laureati, predstavljeno je Izvješće o radu Zaklade ”Otac Ivan Fiorović”, prihvaćen je Prijedlog Plana upravljanja javnim površinama na predjelu povijesne jezgre Cavtata – Faza 1, kao i Prijedlog izmjene Programa demografskih mjera i socijalno zdravstvenih potreba u 2021.godini. Na sjednici su među ostalim prihvaćeni i Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2021., Godišnje financijsko izvješće za 2020.g. za Konavosko komunalno društvo d.o.o. i Čistoću i zelenilo Konavle d.o.o., Prijedlog Odluke o suosnivanju lokalne akcijske skupine u ribarstvu, Prijedlog Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja učenika i studenata iz obitelji slabijeg imovnog stanja, uspješnih i darovitih učenika i studenata u kategoriji uspješnosti i deficitarnih zanimanja te učenika srednjih škola i studenata iz obitelji stradalnika Domovinskog rata s područja Općine Konavle.

Na sinoćnjoj sjednici Općinskog vijeća Općine Konavle Nagradu za životno djelo dobio je profesor emeritus Krešimir Veselić zbog iznimnog doprinosa iz područja kulture i očuvanja nematerijalne baštine Konavala. Profesor Veselić autor je nedavno objavljene knjige ”Blago konavoskijeh riječi”.
Nagradu Općine Konavle dobio je i HNK Slaven Gruda zbog iznimnog doprinosa iz područja športa i tjelesne kulture i u povodu 100. obljetnice osnutka kluba, potom Restoran Konavoski dvori – Esculap Teo d.o.o. Močići zbog iznimnog doprinosa iz područja prostornog uređenja i zaštite okoliša i realizacije projekta prvog hrvatskog zelenog restorana te doktorica pedijatrije Nada Marković zbog iznimnog doprinosa iz područja zdravstva i socijalne skrbi za svoj dugogodišnji predani rad na očuvanju zdravlja djece.

Vijećnici su na sinoćnjoj sjednici usvojili i korekciju cijena vrtića, a u prosjeku je za pojedine kategorije riječ o povećanju od oko 150 kuna, dok su uvedene brojne nove kategorije naših sugrađana kojima je vrtić potpuno besplatan.

Ekonomska cijena vrtića je 2200 kuna, a izmjenama i dopunama uvedene su olakšice za roditelje s prebivalištem na području Općine Konavle na način da će roditelji za prvo dijete plaćati 34 posto od tog iznosa, za drugo dijete od te cijene još 25 posto popusta, za treće dijete 50 posto popusta, a za četvrto i svako sljedeće dijete vrtić je besplatan.

Djeca bez oba roditelja, Djeca HRVI i CI Domovinskog rata s utvrđenim stupnjem trajne invalidnosti 90 posto i više, djeca samohranih roditelja, djeca s poteškoćama u razvoju, već spomenuto četvrto i svako sljedeće dijete te djeca korisnika socijalnog minimuma i djeca korisnika stalne novčane pomoći ovom odlukom su također ostvarila pravo na besplatan vrtić.