Raspored Mobilnog reciklažnog dvorišta za jesenski period

Mobilno reciklažno dvorište je pokretna tehnička jedinica koja nije građevina ili dio građevine, a služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada (otpadni papir, plastika, metal, staklo, tekstil, jestiva ulja i masti, deterdženti, boje, lijekovi, EE otpad, baterije i akumulatori, i dr.). Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) i Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17) Općina Konavle dužna je u naseljima u kojima se ne nalazi reciklažno dvorište osigurati funkcioniranje istog posredstvom mobilne jedinice. Također je Općina dužna osigurati da prostorni i vremenski razmještaj mobilnog reciklažnog dvorišta, odnosno način rada mobilne jedinice omogućava pristupačno korištenje istih svim stanovnicima Općine Konavle, odnosno mobilne jedinice. Uvjeti koje mora udovoljiti mobilno reciklažno dvorište jesu: mora biti onemogućen dotok oborinskih voda na otpad te mora biti postavljeno na način da je omogućen pristup vozilu, odnosno drugom prometnom sredstvu.

Kako radi Mobilno Reciklažno u Konavlima

Bitno je naglasiti da će mobilno reciklažno kroz svoj plan rada biti raspoređeno na više lokacija kroz Konavle, čime se želi postići da mještanima Konavala bude maksimalno dostupno. Za svaku godinu se izrađuje plan rada mobilnog reciklažnog te za prvu i drugu polovicu godine, te je plan definiran na slijedeći način za drugu polovicu 2021 godine:

Mobilno reciklažno radi svaki dan od 08:00 do 12:00, osim blagdanima i nedeljama prema slijedećem rasporedu:

   Lokacija                                  datum                               broj dana                                       Mikrolokacija

 1. CAVTAT                             04.10. – 09.10.                  6 radnih dana                                      PARKING
 2. ZVEKOVICA                      11.10. – 16.10.                  6 radnih dana                          AUTOBUSNO STAJALIŠTE
 3. ČILIPI                                18.10. – 23.10.                  6 radnih dana                             PARKING KOD POŠTE
 4. PRIDVORJE                      25.10. – 30.10.                 6 radna dana                                     ISPRED DOMA
 5. DUBRAVKA                       02.11. – .06.11.                 5 radnih dana                                    ISPRED DOMA
 6. GRUDA                              08.11. – 13.11.                  6 radnih dana                                   ISPRED DOMA
 7. MOLUNAT                         15.11. – 20.11.                  6 radnih dana                             AUTOBUSNA STANICA
 8. VODOVOĐA                      22.11. – 27.11.                  6 radnih dana                                   CENTAR MJESTA

 

Jako je važno napomenuti da će svaki građanin koji preda otpad biti evidentiran (šifra korisnika ili OIB) te otpad će se vagati i pravovaljano zbrinuti u predviđene spremnike. Znači, prije odlaska u mobilno reciklažno svaki građanin mora ponijeti osobnu iskaznicu ili zapamtiti svoju šifru korisnika, koja se nalazi na svakom mjesečnom računu u gornjem lijevom kutu računa. Ovo je bitno navesti jer Čistoća i Zelenilo Konavle ne smije zbrinjavati otpad od građana iz drugih Općina ili gradova.

Što se može predati u Mobilno reciklažno, koje vrste otpada?

Također je važno naglasiti vrste otpada koji se mogu predati u Mobilno reciklažno, jer jasno je da ne mogu sve vrste otpada ići u njega. Ovdje je prvenstveno cilj da se smanji količina MKO (Miješani komunalni otpad), te također podigne svijest o očuvanju okoliša kao i samo razvrstavanje otpada. Realno većina otpada koji će sad zbrinjavati kroz mobilno reciklažno do sada se nalazila u spremnicima MKO.

Popis otpada koji se može predati u Mobilno reciklažno dvorište

 1. baterije i akumulatori
 2. lijekovi
 3. Kante od boja, pune kante od boja
 4. Razne tinte i toneri, od printera do kemijskih
 5. Sve vrste ljepila i smole
 6. otpadna ulja (i jestiva i motorna)
 7. metalna ambalaža pod tlakom
 8. ambalaža od opasnih tvari (bačve, plinske boce)
 9. EE otpad (ručna kućanska aparatura kao mikser)
 10. Sve vrste fluorescentne i štednih žarulja
 11. Sve vrste tekstila, obuća i odjeća

Što ako imam dodatnih pitanja prije odlaska na Reciklažno?

Za kraj još je važno napomenuti da svaki mještanin Općine Konavle ima mogućnost  nazovati 0800 200 038 i najaviti svoj dolazak ili upitati dodatna pitanja. Također ako mještanin predava veću količinu otpada, bilo dobro najaviti dolazak, kako bi djelatnik prilagodio njegov dolazak s pražnjenjem MRD jer ako se svi spremnici popune, neće se moći primati otpad dok se ne isprazni.

U nadi da ćemo napraviti iskorak i promjeniti navike Čistoća i Zelnilo Konavle očekuje veliki broj dolazaka građana u mobilno reciklažno dvorište.