SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA Jednoglasno usvojen proračun za 2022. godinu

Na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici Općinskog vijeća Općine Konavle usvojen je prijedlog proračuna za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu.

Proračun je usvojen na 118,4 milijuna kuna, dok su projekcije za 2023. i 2024. godinu 109,5 milijuna odnosno 122,8 milijuna kuna. Vrijedi istaknuti kako su gotovo sve točke na sjednici usvojene jednoglasno, a među njima i rebalans proračuna za godinu na izmaku. Vijećnicima je predstavljena i Analiza poslovanja pravnih osoba u 100% vlasništvu Općine Konavle u kojoj su dane preporuke i smjernice za unaprijeđenje fiskalne odgovornosti Općine Konavle.

Na sjednici je usvojen i Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022.g., Prijedlog Programa demografskih mjera i socijalno-zdravstvenih potreba u 2022.g., Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Općine Konavle za 2022.g., Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Konavle za 2022.g. te Prijedlog Programa utroška sredstava turističke pristojbe u 2022.godine.

Vijećnici su jednoglasno prihvatili prijedlog Upravnog vijeća o imenovanju ravnateljice Javne ustanove Muzeja i galerija Konavala Antonije Rusković Radonić na novi mandat od četiri godine.

Na sjednici je održano i ponovno glasovanje o Odluci o vrstama programa i utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja – korisnika usluga u cijeni programa Dječjeg vrtića Konavle (prema zahtjevu podnesenom u Peticiji). Odluka je ponovno usvojena.